Google Street View är namnet på den tjänst som lanserades i USA under maj månad förra året. Tjänsten är integrerad i Google Maps och låter användare ta fram detaljerade panoramafoton från en rad platser i världen. Sedan den 2 juli detta år har man också inkluderat delar av Frankrike och en ort i norra Italien i systemet.

Då fotografierna är väldigt detaljerade har det väckt oro hos det brittiska organet Information Commissioner’s Office (ICO) som nu undersöker om detta på något sätt kan kränka den personliga integriteten hos europeiska medborgare. Det man befarar är att det ska gå att identifiera enskilda individer via bilderna, som är tillgängliga för alla med internetuppkoppling.

Samma fråga väcktes i USA när tjänsten var ny och Google tvingades då sänka upplösningen på bilderna genom att göra dem delvis suddiga. Det kan nu också bli aktuellt att företaget får se över även de nya bilderna från Europa om det visar sig att ICO kan påvisa lagbrott. ICO meddelar dock att man avser undersöka det hela juridiskt innan man tar kontakt med Google.

Även Privacy International, en annan organisation för bevarandet av medborgares integritet, har engagerat sig i frågan och kräver att Google redovisar hur Google Street View fungerar på teknisk nivå. Något Google hittills vägrat göra med hänvisning till att det i sådant fall skulle innebära avslöjandet av affärshemligheter.

Lanseringen i Europa skedde i samverkan med starten på detta års Tour de France, en cykeltävling i Frankrike där Google Street View har fotografier från de sträckor cyklisterna tar sig an.

Källa: Zdnet

Mer om integritet: