Man kan nästan tro att man läser en gammal nyhet när man hör att Microsoft nu öppnat upp en särskild hemsida där man kan kontrollera om sina favoritapplikationer och hårdvara är kompatibla med Windows Vista.

Operativsystemet har funnits ute i ett och ett halvt år, men fortfarande är tydligen många osäkra på om deras utrustning fungerar med Vista. I dag är de allra största problemen med kompatibilitet redan åtgärdade, så nyttan med denna nya sida kan nog ifrågasättas en aning.

Windows Vista Compatibility Center-sidan listar upp både mjukvara och hårdvara och kategoriserar dessa i tre grupper: Fungerande, icke fungerande och i behov av uppdatering.

Praktiskt och övergripande med en hel hop program och tillbehör, men det är knappast lika efterfrågat i dag som det var vid lanseringen av Vista. Redan då fanns ett verktyg som påminde om detta, men det handlade snarare om huruvida hårdvaran klarade av det mer tungrodda Vista.