Enligt graferna på Codingexperiments.com, som du själv kan verifiera med hjälp av Google Trends, har både Debian, Fedora och Slackware nedåtgående trender.

Söktermen SUSE har också en negativ trend men den termen är på väg att ersättas med Novells fria distribution, OpenSUSE, som växer stadigt.

Alla distributioner har formtoppar med regelbundna intervall. Topparna är relaterade till nya versioner som vanligtvis kommer med sexmånadersintervall. Då är antalet sökningar på nätet betydligt fler.

Snabbast växande distributionen är Ubuntu som sedan 2004 haft en stark positiv trend. Faktum är att "Ubuntu" som sökbegrepp är på väg att gå om "Linux" som istället har en negativ trend.

Se graferna på CodingExperiments.com och gör egna jämförelser på Google Trends.