Med hjälp av partikelacceleratorn Large Hadron Collider som byggts i gränstrakten mellan Frankrike och Schweiz hoppas forskarna på partikelfysikcentret Cern att göra vetenskapliga upptäckter som hittills varit omöjliga. Bortsett från den data som projektet kommer att generera är själva bygget väldigt imponerande i sig.

LHC är världens största vetenskapliga instrument och sträcker sig i en 27 kilometer stor cirkel och ska generera omkring 15 petabyte data per år. Dessa enorma datamängder kommer att analyseras av en rad forskningscenter utspridda över världen. Över 2000 fysiker är inblandade i projektet.

Boston Globe har samlat en rad bilder från den sju år långa uppbyggnaden. Det är gigantiskt projekt utan tidigare motsvarighet, speciellt med tanke på att man ännu är ganska osäkra på vad enheten egentligen kommer att producera för resultat.

Förhoppningen är i alla fall att LHC kommer att hjälpa forskarna att bättre förstå bland annat mörk materia och olika dimensionsteorier. Dessutom hoppas man kunna fylla i de blanka fälten som finns i naturvetenskapens standardmodell, något som i sin tur kan ge ytterligare förklaringar till Big Bang-teorin.

Källa: Boston Globe