IBM tänker bygga 13 nya datacenter som ska fungera som backup för kunder som vill ha sin information säker om en olycka inträffar. Vid större katastrofer kan ett företag på så sätt snabbt komma igång med sin verksamhet igen över det molnbaserade systemet.

Datacentren ska sättas upp under detta år och kommer att stå utspridda över hela världen. I Europa placeras de i London och Paris samt någonstans i Tyskland, Italien och Polen.

Datormoln och lagring på nätet blir allt vanligare trots rapporter om försvunnen data och att användare ibland inte kunnat komma åt sin information. Fördelen är att den alltid finns tillgänglig, oavsett var man befinner sig.

Hela satsningen väntas kosta omkring 300 miljoner dollar och grundar sig i uppköpet av backupföretaget Arsenal Digital Solutions i slutet av 2007. De nya datacentren kommer att kallas Business Resilience service delivery centers, och ger kunden både tillgång till säker lagring och till molnbaserade tjänster.

Källa: Techworld.com