Under den senaste tiden har det skrivits en hel del om att många inte vill ha Windows Vista och att en stor del användare väljer att nedgradera till föregångaren Windows XP. Därför är det kanske lätt att tro att Vista är mindre populärt än tidigare versioner av Windows.

Då ska man tänka på att 23 månader efter att Windows XP hade lanserats (i september 2003) så var det endast 6,6 procent av företagsanvändarna i USA och Kanada som hade installerat operativsystemet. Detta enligt uppgifter från AssetMetrix som senare köptes upp av Microsoft.

I jämförelse så rapporterar Forrester Resarch att 19 månader efter lanseringen av Vista, så fanns det nya operativsystemet på 8,8 procent av alla företagsdatorer i världen. Det är visserligen en inte helt rättvis jämförelse men det är ändå intressanta siffror.

Något som ytterligare talar för att Microsoft är på rätt spår med Vista, är att Gartner spår att operativsystemet ska finnas på 28 procent av alla persondatorer i världen när vi når slutet av 2008. I slutet av 2003 fanns XP på 22 procent av världens persondatorer.

Källa: Computerworld