Microsoft själva beskriver svchost.exe på följande vis: ”ett allmänt värdprocessnamn på tjänster som körs från dll-filer (Dynamic-Link Libraries)”. Den beskrivningen må vara fullt tillräcklig för vissa men för oss andra kommer här en beskrivning på svenska.

Program som körs i bakgrunden på din dator kallas i Windows för tjänster. Många av dessa tjänster är inte körbara program utan dll-filer. För många år sedan bestämde sig Microsoft för att flytta kod som program hade gemensamt in i dll-filer. Dessa dll-filerna kan inte köras på egen hand utan de måste köras från ett program. Svchost.exe är programmet som används för att tjänster som är dll-filer ska kunna köras. Svchost står faktiskt för Service Host, alltså helt enkelt en värd för tjänster.

Anledningen till att du inte har en utan flera svchost.exe är helt enkelt att man inte vill att en kraschad tjänst ska ta alla andra tjänster med sig i fallet, vilket skulle kunna ske om alla använde sig av samma svchost. Man har därför delat in tjänsterna i, relativt, logiska grupper som var och en har sin egen svchost. Exempelvis har en svchost-process hand om alla tjänster som är relaterade till det grafiska användargränssnittet och en annan för de tjänster som är relaterade till brandväggen.

Om du kollar i registernyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Svchost ser du olika värden som var och ett motsvarar en svchost-grupp.

För att se en komplett lista över alla tjänster som körs kan du skriva NET START i kommandotolken. Den här listan ger oss dessvärre inga ledtrådar om vilken svchost-process som är värd för vilken tjänst. För att ta reda på det skriver du tasklist /svc i kommandotolken. Nu får du upp en lista liknande den nedan där du kan utläsa process-ID på de olika svchost-processerna samt vilka tjänster de har hand om.

Så du vill alltså inte försöka döda alla svchost-processer såvida du inte har någon slags sadomasochistiskt relation till ditt operativsystem.

Vad du däremot kan göra är att banta ner antalet tjänster som körs genom att helt enkelt stoppa de du inte absolut behöver. Skriver du services.msc i Windows kör-dialog får du upp ett fönster liknande det nedan där du kan inaktivera tjänster du inte behöver, exempelvis kan tjänsten Themes inaktiveras om du klarar dig utan teman.

En mer ingående guide på vilka tjänster du kan inaktivera i Windows XP finns här.