Filtrering av webbaserad e-post ingår nu i vad antiskräpposttjänsten Spamdrain klarar av. Använder e-postleverantören sig av vanliga POP3- och IMAP-konton lovar filtret fånga upp både skräppost och annat potentiellt skadligt även fast användarna hämtar sin e-post över en webbserver.

Spamdrain har sedan tidigare filtrerat hela domäner i syfte att stoppa skräp och skadlig kod. Samtidigt har användare som kopplat upp sig via POP3 och IMAP för att läsa sin e-post över webben varit undantagna filtreringen, ett problem som man nu meddelar att man adresserat.

Systemet känner också av om en användare inte varit uppkopplad under en längre tid och utför då automatisk filtrering i bakgrunden. När användaren kopplar upp sig, avbryter Spamdrain sin filtrering tills en längre tid utan inloggningsaktivitet förflutit och den kan återuppta arbetet.

Tjänsten går också att stänga av om så skulle önskas. För nya kunder är den dock påslagen per automatik medan befintliga själva måste aktivera funktionen.

Källa: Spamdrain Blogg

LÄS MER: