Vad händer om någon lyckas hacka en pacemaker? Den frågan och liknande frågor har nu aktualiserats i en presentation av forskare verksamma vid Hong Kongs kinesiska universitet.

Medicinsk appartur använder sig ofta idag av trådlösa förbindelser för kommunikation med omvärlden. Kommunikationen är dock ofta okrypterad, något som öppnar för potentiella sårbarheter.

Forskarna Tadayoshi Kohno och Kevin Fu har adresserat problematiken och formulerat ett förslag som bygger på kryptering. Genom att använda sig av en krypteringsnyckel baserad på användarens hjärtrytm skapas en unik nyckel som ska göra det extra svårt för angripare att hacka förbindelsen, säger forskarna.

Metoden fungerar därför att varje person har en något avvikande rytm som är personlig och som går att mäta för att skapa en unik nyckel.

Det kan dock dröja innan vi får se de första implantaten som använder sig av denna metod då dagens medicinska apparatur och implantat i allmänhet saknar tillräcklig kapacitet för att stödja krypterande mjukvaror.

Källa: Securitywatch

LÄS MER: