En rad patentansökningar visar att Google har storslagna planer på att placera nya datacenter till havs. Microsoft tänker bygga nya datacenter i Sibirien, medan Sun bygger dem djupt nere i en gruva. Att hitta alternativa sätt att kyla sina anläggningar kan ge stora besparingar i längden.

Googles anläggningar ska ligga omkring elva kilometer från land, där man kan utnyttja tidvattnet för att driva och kyla systemen. Genom att ligga tillräckligt långt ut från fastlandet kan man dessutom undvika att betala skatt för sina "lokaler", beroende på var i världen man etablerar dem.

Google dtacenter i havet

Själva patentansökningarna avser en särskild typ av flytande generatorer som utnyttjar tidvattnet för att alstra energi. Med en stor mängd av dessa generatorer kan man bli självförsörjande, men problem finns i form av det utsatta läget vad gäller saltvatten och stormar.

Googles havsplaner är ändå ett bra steg i riktningen mot att använda sig av mer förnyelsebar energi. 2005 förbrukade världens alla datacenters omkring en procent av världens elektricitet och 2020 väntas man överträffa hela flygindustrin vad gäller miljöpåverkan.

Google själva har inte kommenterat nyheterna mer än att de ständigt lämnar in patentansökningar för idéer de kan eller inte kan komma att förverkliga.

Källa: Dailytech