Den motion som just nu ligger inne som förslag till riksdagsbeslut handlar dels om hur den offentliga sektorn bör använda öppen källkod för att sänka kostnader, förhindra leverantörsinlåsning och öka flexibiliteten - dels om hur kod som utvecklas internt också bör öppnas upp under en öppen licens och göras tillgänglig för allmänheten.

Motionen är skriven av Karl Sigfrid, moderat riksdagsledamot, själv Ubuntu-användare och förespråkare av öppen kod.

I motionen ges exempel på svenska rikspolisstyrelsen som sparat 200 miljoner kronor om året genom att gå över till öppen kod och hur nederländerna sparat 45 miljoner kronor enbart på ett fastighetsregister

Enligt den motion som nu ligger är öppen kod inte bara en fråga om licenskostnader utan även om förmågan att öka statens flexibilitet och göra det enklare att upphandla tjänster på den öppna marknaden.

Förutom öppen kod belyser motionen också problemet med att stängda format kan orsaka leverantörsberoende.

"Möjligheterna att arkivera dokument i tillgängliga format kan dessutom försvåras utan öppna standarder, liksom möjligheterna att byta ut befintliga applikationer"

Hela motionen hittar du på Riksdagen.