Modulära datacenter i containerformat erbjuds från bland annat IBM, Sun och HP med löfte om snabb och enkel installation samt hög energieffektivitet. Men vissa experter är osäkra över om de välpaketerade lösningarna egentligen är så mycket mer energieffektiva än traditionellt byggda datacenter trots att jättar som Google och Microsoft visat starkt intresse för denna typ av datacenter.

IBM, som själva säljer en containerlösning, menar att samma effektivitet faktiskt kan nås i en vanlig byggnad. Steve Sams på IBM säger till Networkworld att man starkt förespråkar modulära konstruktioner, men att de nödvändigtvis inte behöver byggas i en container. Man kan uppnå precis samma kompakta densitet i en vanlig byggnad.

- I de flesta fall jämförs kostnaderna för kylning i en container med hög densitet med ett traditionellt datacenter med låg densitet, menar Sams angående de 40-80-procentiga besparingarna många lösningar skryter med.

Rakesh Kumar på analytikerfirman Gartner anser att utrymmet i en container kan vara en möjlig nackdel och råder potentiella köpare till att noga se över möjligheten till utbyggnad och hur enkelt det är att underhålla dessa kompakta lösningar. Det är heller inte alls säkert att det är mer energieffektivt att förse flera containrar med ström och kylning än att göra samma utbyggnad i ett stationärt datacenter.

De stora fördelarna är att en container kan vara i drift efter endast ett par månader från att den beställts, medan det tar betydligt längre tid att bygga ett stationärt datacenter från grunden. Det handlar dessutom om väldigt tåliga och självständiga enheter som till och med kan klara jordbävningar. Containerns mobilitet är förstås också en stor fördel i särskilda lägen.

Källa: Network World