Den första versionen av Windows hette Windows 1.0, och sedan kom 2.0 och 3.0. Så långt allt väl. Efter 3.0 lanserades Windows NT och den räknade Microsoft in i 3.x-familjen varför den fick versionsnumret 3.1.

Något senare kom sedan Windows 95 som var ett stort steg framåt jämfört med sina föregångare, och därmed räknas den som version 4.0. Windows 98, 98 SE och ME skeppades sedan med versionsnumren 4.1.1991, 4.10.2222 respektive 4.90.3000.

Windows 2000 fick därefter versionsnumret 5.0 och förvånade nog så räknas Windows XP som 5.1 trots att det skiljer sig så mycket från 2000. Microsoft förklarar detta med att de båda versionerna i grund botten faktiskt har en hel del likheter eftersom man ansåg det vara viktigt med bakåtkompatibilitet.

Ja, då är vi sedan framme vid Windows Vista och det motsvarar 6.0, och därefter kommer sjunde generationen av Windows vilket resulterar i Windows 7. Förvirrande nog så kommer Windows 7 att motsvara kodversion 6.1, eftersom man inte vill göra alltför stora förändringar jämfört med Vista – återigen handlar det om bakåtkompatibilitet.

Källa: Microsofts Vista-blogg