Ett förslag om att införa åldersgränser för sajter har presenterats av EU-parlamentet. Förslaget är kopplat till ett stort program, Safer Internet, för att skydda minderåriga från hot på internet.

Vim Bekker, chef på Nicam, som kontrollerar åldersgränser för datorspel, är dock kritiskt till förslaget. För tio år sedan försökte man med något liknande för internet via Internet Content Rating Association (ICRA), men det visade sig vara problematiskt eftersom internet är så stort, förklarar Bekker.

David Miles, representant för institutet Family Online Safety Institute, har också svårt att se värdet i förslaget. ICRA finns fortfarande och gör i princip det som EU-förslaget försöker åstadkomma.

Sajter som har registrerat sig för ICRAs program klassificerar sitt innehåll efter 18-årsgräns och beskrivande taggar. Föräldrar kan därigenom ladda hem en säkerhetsmjukvara som kontrollerar åtkomst till ICRA-graderade sajter.

Även konsortiet The World Wide Web Consortium stödjer det nuvarande systemet genom Powder, som automatiskt upptäcker om en sajt innehåller material som enbart är lämpat för vuxna. Powder är också utvecklat i samarbete med ICRA.

EU-förslaget beskriver enligt uppgift inte i detalj exakt hur ålderssystemet är tänkt att fungera. En representant för parlamentet har dock sagt att EU-kommissionen sannolikt antar förslaget via kontrakt med en tredjepartsleverantör.

Källa: The Inquirer

LÄS MER: