På PDC-konferensen i Los Angeles har Microsoft nu avslöjat flera detaljer om Vistas efterföljare Windows 7 och även och Microsoft inte pratat om den kommande serverversionen av Windows på PDC så har det tillkännagivits en hel del nyheter i Windows Server 2008 R2. Förutom att prestanda är förbättrad så finns det en hel del spännande och välkomnade nyheter i Microsofts kommande operativsystem för både klienter och servrar.

Till att börja med så kommer Windows Server 2008 R2 endast att släppas i en 64-bitarsversion medan Windows 7 kommer att släppas i både en 64-bitarsversion men även 32-bitarsversion. Det är däremot fortfarande inte klart när Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 kommer att lanseras.

Nedan följer funktioner som är specifika för främst företagsanvändare och som ökar produktiviteten och underlättar arbetet på ett eller annat sätt.


Alltid tillgång till företagets interna resurser


Med funktionen DirectAccess blir det möjligt att låta klientdatorer komma åt företaget interna nätverk och dess resurser direkt via internet utan inblandning av exempelvis en VPN-anslutning. Detta blir möjligt genom att köra Windows Server 2008 R2 och implementera IP version 6 och ipsec.

Starta datorn från VHD-filer


Windows 7 innehåller inbyggt stöd för att skapa och montera VHD-filer. En mycket intressant funktion är att det går att ställa in boothanteraren att starta datorn från en VHD-fil istället för det operativsystem som är installerat på datorn.

Mindre energi ger bättre miljö


Windows Server 2008 R2 innehåller funktioner som minimerar strömförbrukningen. Bland annat görs detta genom att ”parkera” kärnor som inte används för tillfället, något som minskar energiåtgången i servrarna. I Windows 7 finns det nya verktyg för att identifiera och komma tillrätta med inställningar som gör att onödigt mycket energi går åt och genom att justera dessa kan man spara energi och framför allt öka battertiden väsenligt på bärbara datorer.

Färre störande UAC-varningar


Microsoft har infört möjligheten att nu kontrollera hur ofta UAC-prompterna ska dyka upp när man vill ändra inställningar i Windows 7. Det går till exempel att låta UAC vara påslaget och tillåta ändringar av Windowsinställningar men låta det varna för när program försöker ändra inställningar eller installeras.

Nya möjligheter att kontrollera programvara som får köras


Windows Server 2008 R2 innehåller förbättringar eller rättare sagt en helt ny funktion som gör det möjligt att kontrollera vilka program som får köras på datorerna i företaget. Det går exempelvis att skapa regler som säger att endast program som Adobe tillverkat och som är Adobe Reader version 9.0.1 får installeras. Detta gör att alla tidigare versioner av Adobe Reader inte kan installeras av användaren men att 9.0.1 och senare om man så önskar får installeras. Möjligheterna med detta verktyg är näst intill obegränsade och hanteringen av detta sker med grupprinciper.

Bitlocker förbättras ytterligare


I Windows 7 och Server 2008 R2 får Bitlocker ytterligare förbättringar. En nyhet är Bitlocker Go som erbjuder möjligheten att kryptera flyttbara media och om så önskas även kräva att det flyttbara mediat ska vara krypterat för att användaren ska få placera filer på det. Bland förbättringarna för Bitlocker märks möjligheten att direkt högerklicka en enhet och kryptera den, automatisk skapning av den dolda bootpartitionen som krävs för att använda BitLocker samt förbättrad nyckelhantering.

Cachning av filer till lokala kontor


Att lokalkontor som ansluter till servrar på högkvarterets servrar lider av hastighetsproblem om internetförbindendelsn däremellan är långsam är ett inte helt ovanligt problem. Med BranchCache så cachas filer från webbservrar och filservrar från företagets fjärrservrar lokalt vilket gör att användare på dessa platser kan komma åt intern information mycket snabbare än tidigare.

Hyper-V version 2.0


Version 2.0 av Hyper-V ingår i Windows Server 2008 R2. Bland nyheterna i Hyper-V märks bland annat möljligheten att migrera virtuella datorer live utan att tjänsterna påverkas alls med funktionen ”live migration”. En annan nyhet i Hyper-V 2.0 är att man kan ta vilken VHD-fil som helst och köra den på fysisk hårdvara istället för virtuellt.

Nyheter i Active Directory


Det finns en del nyheter i Active Directory som alla som arbetar med Windows Server garanterat kommer i kontakt med. Bland annat blir det med Windows Server 20082 R2 möjligt att återställa borttagna objekt från Active Directory då den för Windowsanvändare välkända papperskorgen introduceras i Active Directory.

Det kommer även att bli möjligt att ansluta datorer till domänen utan att de har kontakt med domänen under utrullningen, så kallad offline domain join. Detta gör att man kan ansluta datorer i förväg för att sedan leverera ut dessa utan vidare handpåläggning till lokalkontor exempelvis.

Bättre stöd för flera skärmar samt koppla till projektor


Windows 7 innehåller nu möjligheter att på ett helt nytt sätt hantera datorer med flera skärmar, något som har varit ett riktigt gissel i Windows Vista. Dessutom kan man i Windows 7 trycka [Windows] + [P] för att få fram en meny på skärmen där man kan välja hur man vill få skärmen att visas på en extern skärm eller projektor.

IT-avdelningen jobb underlättas med felrapporteringsverktyg


Microsoft inkluderar i Windows 7 ett verktyg för felsökning, problem steps recorder, där användaren istället för att på ett mer eller mindre obegripligt sätt förklarar problemet istället kör verktyget, återskapar felet och skickar rapporten till IT-avdelningen. I rapporten framgår skärmdumpar och felmeddelanden vilket i många fall leder till mer träffsäker felsökning vilket i slutändan gynnar både användaren och IT-avdelningen.

Sökmöjligheterna utökas


I Windows 7 finns som standard stöd för Search Federation inbyggt. Det innebär att du utan vidare kan söka i index direkt i andra index på inte bara filservar utan även i SharePoint och andra webbapplikationer. 

Redundant DHPC och stöd för DNSSEC


Windows 7 och Windows Server 2008 R2 innehåller stöd för redundanta DHCP-servrar och stöd för säker dns med DNSSEC.

Inbyggt felsökningsverktyg löser användarnas problem


För att användarna själva ska kunna lösa de enklaste problemen har Microsoft inkluderat ett felsökningverktyg i Windows 7 som låter användaren välja vilken typ av problem som finns och sedan låta Windows 7 åtgärda problemet. Syftet med verktyget är att minimera andelen supportsamtal om enkla frågor.

Inte allt


Det finns en uppsjö med andra nya funktioner i Windows 7 och Windows Server 2008 R2 och de nyheter och förbättringar som listas ovan är bara ett urval. Det finns många förbättringar i fundamentala byggstenar i Windows som bland annat ger bättre prestanda och förbättrar minneshantering.