– Göteborgs Stad har ett aktivt arbete med IT som har tagit oss bort från egenutvecklade system vilket är positivt. Det är nu dags att utveckla strategin till att gå mot en ännu mer öppen struktur: öppen källkod och öppna filformat, säger Jöran Fagerlund (v)

I motionen lyfter Jöran Fagerlund fram demokratiska, ekonomiska och säkerhetsmässiga argument.

– Genom att ha öppen källkod och öppna format kan vem som helst granska hur information behandlas i kommunen och ta del av information utan att behöva köpa dyr programvara. Paradoxalt nog leder ökad öppenhet till att säkerhetshål lättare upptäcks vilket förbättrar säkerheten, säger Jöran Fagerlund (v).

– En övergång är inte gratis bara för att programmen är det. Det kommer att behövas utbildningar och även utveckling av programkoden. Skillnaden är att alla resurser Staden lägger ner på öppen källkod leder till förbättringar som kommer göteborgarna och andra offentliga förvaltningar till det. Våra skattepengar skall användas till gemensam nytta. Kommunens uppgift är inte att göda Microsoft och andra mjukvarujättar, fortsätter han.

– I slutändan kommer vi dock att spara betydande summor. Rikspolisstyrelsens IT-kostnader mer än halverades genom övergång till öppen källkod, avslutar Jöran Fagerlund (v)

Motionen hittas i PDF-format host vänsterpartiet.