Jusched.exe är en process som har till uppgift att kontrollera om det finns uppdateringar till Java. Det kan kännas onödigt att ständigt ha en process för det igång, i synnherhet när Windows inbyggda schemaläggare gör jobbet lika bra.

Öppna kontrollpanelen och klicka på Java om du är i Windows XP, i Vista klickar du på först på Klassisk vy och sedan på Java.

Gå till fliken Uppdatera och avmarkera rutan "Sök efter uppdateringar automatiskt".

Välj att aldrig kontrollera i rutan som kommer upp.

Om du vill kan du nu konfigurera Windows schemaläggare att göra det jusched.exe tidigare gjorde.

I Windows Vista skriver du schemaläggaren i sökrutan på startmenyn och trycker på enter.

Välj att skapa en ny standardaktivitet i fältet till höger.

Fyll i ett passande namn och välj när du vill att aktiviteten ska köras, exempelvis en gång i månaden.

Välj åtgärden att starta ett program och bläddra fram programmet jucheck.exe som finns i mappen där du har java installerat, exempelvis i C:\Program Files\Java\jre6\bin

I Windows XP går du tillväga på ungefär samma sätt. Öppna schemaläggaren från kontrollpanelen genom att dubbelklicka på Schemalagda aktiviteter.

Bläddra fram till jucheck.exe på samma sätt som ovan och välj med vilket intervall du vill köra aktiviteten.

Nu kommer kontroller efter uppdateringar ske när du har valt att det ska ske och du kommer att få upp information liknande den nedan om inga uppdateringar finns.