Bluegiga 3201är just så liten och smidig som tillverkaren påstår i sin reklam när de säger att ”Bluegiga är världens minsta bluetooth-åtkomstpunkt för avancerade bluetooth-tillämpningar”.


Ethernet eller usb. När enheten hanteras av BSM behöver den nätåtkomst. Direkt i datorlådan finns ethernet 10/100, men också usb vilket ger möjlighet till nätåtkomst via wlan eller 2g/3g via en dongel.

Under skalet döljer sig en Linuxdator på 200 megahertz och 32 megabyte arbetsminne. Inbyggt i hårdvaran finns också en klass 1 blåtandsradio, vilket innebär att uteffekten är maximalt 100 milliwatt och det ger en räckvidd på upp emot 100 meter.

Produkten är inte alls så färdig som man skulle kunna tro. När vi pratar med distributören Elektronikgruppen får vi veta att det finns flera färdiga program och profiler installerade, men att det även finns alla möjligheter att bygga sina egna specialfunktioner.

När vi frågar efter en första demo ber Henrik Rannelid på Elektronikgruppen oss att plocka fram våra mobiltelefoner. Plötsligt piper det i min telefon och jag får frågan om jag vill ta emot en bild. Jag trycker “ja” och en bild dyker genast upp på skärmen.

En av funktionerna hos Bluegiga är att den kan läsa av närområdet och hitta andra bluetooth-enheter att koppla sig mot, för att sedan överföra ett objekt. Själva radiodelen har som sagt en möjlig räckvidd på upp emot 100 meter, men administratören av enheten kan själv ställa in exakt hur mycket effekt man vill använda och därmed själv finjustera upptagningsområdet.

Tanken är att Bluegiga ska kunna placeras invid objekt där intresserade stannar till, exempelvis vid en bil på en bilsalong, och bara genom att vara i närheten får de information skickad till sig i telefonen – i det här fallet om en bil.

Central hantering


Det finns möjlighet att från en central server hantera flera enheter samtidigt. Lösningen heter Bluegiga Solution Manager, BSM, och erbjuder ett webbgränssnitt som är enkelt och lättskött. Härifrån sköter administratören alla inställningar som att lägga upp nya bilder, välja uteffekt eller finjustera mottagarkriterier.

Just mottagarkriterierna går att välja med stor noggrannhet och du har möjlighet att enbart skicka information till en speciell telefontillverkare eller telefonmodell. I varje ögonblick kan administratören sedan gå in i BSM och via gränssnittet få ut rapporter om hur många utskick som gjorts, till vem och även hur många som eventuellt har misslyckats.

För att skötas centralt måste Bluegiga kopplas till nätet. Direkt i datorlådan finns en 10/100 ethernetport och i Linuxoperativet finns redan dhcp påslaget, det är bara att koppla in och köra igång. Det finns även en usb-port och via den kan man välja andra typer av uppkopplingar.

Under vårt test använde vi bara ethernet, men enligt Henrik Rannelid är det inga problem att använda en 3g-dongel eller wlan-pinne för att få nätåtkomsten. Kopplingen mellan BSM-servern och åtkomstpunkten är ett proprietärt protokoll som körs över tcp och ssl, och det borde därmed inte ha några problem att ta sig igenom brandväggar längs vägen. När vi testar har vi inga problem.

Att som ovan beskrivet förstärka ett budskap med information överförd via bluetooth kallar Henrik Rannelid för proximity marketing. Det går också att använda bluetooth och Bluegiga inom andra områden. Streckkodsläsare kan synkas eller avläsas via bluetooth genom spp-profilen och det finns ett flertal iso/ieee-certifierade medicinska hjälpmedel som kopplas samman via bluetooth, till exempel glukosmätare, blodtrycksmätare, termometrar och pulsräknare.

Klarar många profiler


Arbetet med bluetooth startade 1994 och tanken var att via radio och på ett standardiserat sätt kunna koppla ihop olika typer av utrustning. Målet var att skapa billiga kretsar som drar lite ström, så att det skulle vara enkelt och billigt att stoppa in en krets även i utrustning som normalt inte använder kommunikation. Exempel på det är kameror och läskautomater.

Bluetooth använder ism-frekvenserna som ligger på 2,4 gigahertz, det vill säga samma som wlan, och det använder hoppfrekvens över 75 kanaler samt Gaussian frequency shift keying (gfsk).

För att skapa interoperabilitet delar bluetooth in kommunikationen i profiler. De här profilerna spänner över alla osi-lager, och från mer generella profiler som serieport och lokalnätsåtkomst till mer precisa som synkprofil, hörlursprofil och filöverföring.

Bluegiga 3201 fungerar med bluetooth-profilerna obex opp, obex ftp, spp, pan-nap, pan-gn och pan-u. Opp- (object push profile) och ftp-profilerna använder obex-protokollet (object exchange) för att flytta objekt som bilder eller filmer från en server som finns i Bluegigamodulen till en klient som finns i betraktarens telefon.

Spp (serial port profile) används för att skapa en trådlös virtuell serieport, exempelvis till medicinsk utrustning. Pan-profilerna (personal area network) används för att skapa trådlösa nätverk med ethernetåtkomst både mellan de kopplade enheterna och vidare in i nätet.

TechWorlds slutsats


Vi tycker att proximity marketing är ett spännande sätt att marknadsföra och förstärka sitt budskap. Bluegiga är en bluetooth-åtkomstpunkt som redan från början klarar obex och pan, vilket gör att man snabbt kommer igång – bra.


Proximity marketing. Placera din Bluegiga på lämpligt ställe och låt den erbjuda förbipasserande mer information. Du som administratör väljer själv vilka enheter du vill koppla mot, vad de ska erbjuda och vilken räckvidd du tycker är lämplig.


Webbgränssnitt. BSM hanteras via ett lättnavigerat gränssnitt. Här lägger du upp det du vill att dina åtkomstpunkter ska erbjuda – och hur.

Fakta

 Produkt: Bluegiga 3201
Tillverkare/kontakt: Bluegiga Technologies (www.bluegiga.com)
Distributör: Elektronikgruppen
Cirkapris: 2 450 kronor
Bluetooth: Klass 1 radio, 2.0 + edr
Profiler: Obex opp, obex ftp, spp, pan-nap, pan-gn, pan-u, did
Portar: Fast ethernet, usb
Linuxkärna: 2.6.25.x
Övrigt: Centralt hanterbar
+ Möjlighet att bygga egna tillämpningar
+ Går att få i oem-utförande
- Inget särskilt
Administration: 30 av 40
Funktioner: 25 av 40
Installation: 15 av 20
Totalt: 70 av 100