Haveriet i Cerns partikelaccelerator Large Hadron Collider, LHC, där en stor mängd helium läckte ut har visat på ett antal stora problem som måste åtgärdas. Först talades det om ett par månaders reparationer, vilket innebar att man skulle vara färdig under ett planerat vinteruppehåll. Men enligt en nyhetspost på Slashdot verkar det nu dröja betydligt längre innan man kommer igång igen.

Uppgifterna ser ut att härstamma från en ny rapport som går igenom orsakerna till olyckan. Man nämner hur man tänker gå vidare och rapporten kan läsas i sin helhet efter länken här nedanför.

Förutom själva reparationerna har haveriet, även kallat S34-incidenten, lyft fram ett antal problem och brister i säkerheten. Det innebär att det nu ser ut som att partikelacceleratorn inte kan komma igång förrän under sensommaren 2009. Men ska man vidta alla åtgärder som krävs för att helt eliminera risken att detta uppstår igen väntas en uppstart dröja till 2010.

Bland annat hoppas forskarna med hjälp av LHC kunna fylla i blanka fält vad gäller den naturvetenskapliga standardmodellen. Det skulle bland annat innebära ytterligare förklaringar till Big Bang, dimensionsteorier samt hur mörk materia fungerar.

Ett slutgiltigt beslut om vilken väg man väljer att gå ser ut att fattas i februari, men eftersom man i övrigt varit försiktiga med att lämna ut information är det oklart hur säkra dessa uppgifter är.

Källa: Slashdot