Om man använder webbläsaren Internet Explorer 6 och loggar in på Googles e-posttjänst Gmail så dyker det upp en liten länk med titeln ”Get faster Gmail”. Om man klickar på denna så hamnar man på en sida där det står att Gmail blir dubbelt så snabbt om man istället väljer att köra Chrome eller Firefox, och därför uppmanas man att byta läsare.

Tidigare visades även samma meddelande för användare av Internet Explorer 7, men senare gjorde Google om funktionen så att den versionen exkluderades. De som kör exempelvis Apples Safari eller Opera får däremot ingen uppmaning om att byta webbläsare.

I dagsläget anger Google att Gmail enbart fungerar fullt ut med Internet Explorer7, Firefox 2.0 och senare, Chrome och Safari. Det går även att använda Opera och äldre versioner av tidigare nämnda läsare, men då får man räkna med att man inte kan använda alla funktioner.

Källa: Techworld.com