Nätverksmasken Downadup har drabbat Region Skåne hårt. Framför allt har masken orsakat problem för en mängd klienter på sjukhusen, enligt SVT ska uppemot tio tusen datorer infekterats, men även medicinsk utrustning har drabbats. Bland annat i två hjärtövervakningsmaskiner uppstod problem, vilket löstes genom att man drog ut nätverkssladden.

Lars-Olof Almquist, medicinteknisk chef i Regionen, säger till Sveriges Radio Kristianstad att det inte finns något som tyder på att någon enskild patient har drabbats av haverierna, men att händelsen ändå anmälts till Socialstyrelsen eftersom det hade kunnat ske. Masken ska dock inneburit en hel del merarbete och försvårad administration på sjukhusen.

- Det är besvärligt att inte komma åt sina mejl och inte få information om möten och annat säger Henrik Östlund, överläkare på neurologen vid Universitetssjukhuset Mas i Malmö, till Dagens Medicin.

Antalet infekterade datorer har successivt minskat, och förhoppningsvis ska det vara helt åtgärdat till i början av nästa vecka.

Masken Downadup utnyttjar en sårbarhet i Windows Server Service och har sedan årsskiftet spridit relativt snabbt. En egenhet är att enskilda infekterade noder kan stängas ute från nätverket.

Källa: Dagens Medicin.

Källa: Sveriges Radio Kristianstad.