Undertecknad arbetar på det svenska it-säkerhetsföretaget Clavister, som bland annat erbjuder avancerade produkter för spärrning av olämpligt webbinnehåll, så kallad innehållsfiltrering. Med runt hundra kommuner bland våra kunder upplever även vi ett starkt motstånd inom många skolor mot att ”agera IT-polis”.

Även om system som blockerar oönskade adresser på nätet bör införas med viss eftertanke är de här för att stanna. Vi lever trots allt i en verklighet där åtta av de tjugo mest sökta orden på internet är direkt kopplade till porr och sex. Inom skolvärlden har en rad förslag för att tackla problemet har sett dagens ljus, allt från att förlita sig till elevernas sunda förnuft, tysta överenskommelser, regelböcker, etikdiskussioner, pedagogiska samtal, olika former av kontrakt till användning av censurprogram.

Lagstiftning på väg i USA


I USA har det gått så långt att flera delstater har eller är på väg att lagstifta om införandet av censurprogram för offentliga datorer i skolor och bibliotek. Det finns en rad tekniska aspekter som kan vara bra att känna till i dessa sammanhang, så min rekommendation är att begrunda åtminstone följande fem punkter:

1. I stället för att spärra olämpliga sajter kan man använda filtreringssystem för att kartlägga vilka sajter som eleverna faktisk besöker, och i vilken omfattning. På så sätt får man ett bra underlag för beslut och konstruktiva dialoger mellan lärare, elever och föräldrar.

2. Det är ofta befogat med olika regelverk för olika användargrupper. Förutsättningarna varierar kraftigt om man har sjuåringar, gymnasiet eller vuxenutbildningen som utgångs-punkt. Både gränserna för olämpligt webbinnehåll och elevernas urskiljningsförmåga skiljer sig markant åt.

3. Man kan hjälpa eleverna i sina moraliska och etiska ställningstaganden genom att visa en varningstext på skärmen när man överskrider gränsen för skolans regler.

4. Det är fullt möjligt att temporärt släppa på vissa spärrar, exempelvis i samband med elevarbeten om politisk extremism.

5. Det finns även en säkerhetsaspekt som lätt glöms bort, nämligen kostsamma virusutbrott till följd av att eleverna aningslöst besöker dubiösa sajter. Även här har surffiltren en viktig roll att spela.

När vi granskar loggarna från våra system häpnar man ofta över vad som faktiskt sker på våra skolor. Enligt mitt sätt att se på saken är det närmast en skyldighet för skolorna att säkra upp så att inte eleverna exponeras för eller ges möjlighet att missbruka de verktyg som skolan tillhandahåller.

Håller du med debattören?
Det är inte längre tillåtet att rösta.

Fakta

Skicka in ditt debattinlägg så har du chansen att bli publicerad, både på webben och i tidningen.

E-post: lars.dobos@idg.se