När man tänker tillbaka på fysiklektionerna i grundskolan handlade det mest om tråkiga skisser på svarta tavlan, eller på sin höjd några starkt begränsade övningsmodeller. Svenska Algoryx tycker att fysik är kul och vill att fler ska dela den uppfattningen. Därför har mjukvaruföretaget tagit fram Algodoo, en tvådimensionell fysiksimuleringsprodukt för den bärbara skoldatorn Classmate PC.

Mjukvaran presenterades nyligen på utbildningsmässan BETT i London och med Intels utbildningsplattform i ryggen är Algodoo därmed på god väg att spela en riktigt stor roll som pedagogiskt verktyg världen över.

På våning 7 i Uminova Science Park vid Umeå universitet hittar vi företaget Algoryx. Efter att tidigare varit utspridda i flera lokaler sitter nu alla samlade under samma tak, något som fungerar bra trots att man för tillfället faktiskt ockuperar byggnadens relaxavdelning.
- Vi vill inte tappa den nära kontakten till universitetet och de samarbetspartners som sitter i samma hus som oss, förklarar företagets vd Kenneth Bodin.

Började som exjobb


Många av er känner kanske till Algodoos föregångare, Phun, som i början av 2008 fick en hel del uppmärksamhet i medierna. Phun simulerar fysik på ett enkelt och tilltalande sätt och är ursprungligen ett examensarbete av Emil Ernerfeldt som då studerade teknisk datavetenskap på Umeå Universitet.
- Jag ville skapa en applikation som tar fram kreativiteten hos folk, där vem som helst kan implementera sina ideer snabbt och enkelt, säger Emil Ernerfeldt, i dag heltidsanställd på Algoryx.

Phun, som fortfarande bär en betastämpel, har därefter vidareutvecklats stegvis och har numera en riktigt stor och aktiv community. Programmet har laddats ner 1,5 miljoner gånger och på hemsidan finns drygt 13 000 användarskapade scener och en flerspråkig wiki.

För närvarande fokuserar Emil Ernerfeldt främst på Algodoo som alltså är en vidareutvecklad version av Phun särskilt anpassad för Classmate PC. Ytterligare planer finns även för Phun eftersom företaget vill fortsätta stimulera den starka communityn.

Mycket tid har förstås lagts på att fysiken i mjukvaran ska vara korrekt och bygga på stabila vetenskapliga modeller. Den så kallade lösaren som finns i Algodoo bygger på forskning som gjorts av Claude Lacoursiére de senaste 10-12 åren, samt metoder utvecklade för Algoryx professionella simuleringsmjukvaror. Det innebär att den som använder mjukvaran i skolan kan vara säker på resultaten stämmer även i verkligheten.
- Annars skulle vi få världens alla lärare och elever på oss. Och framtidens ingenjörer kanske skulle bygga broar som plötsligt rasar samman, skrattar Emil Ernerfeldt.

Varför valet av Classmate PC?


- Vi tittade faktiskt först på att porta till OLPC men den orkade tyvärr inte hantera simuleringarna, berättar Kenneth Bodin som dock betonar att han har den djupaste respekt för OLPC-projektet som sådant. Den bättre hårdvaran i Classmate PC blev helt enkelt avgörande.

En annan bidragande faktor är helhetstänkandet och den välutbyggda infrastruktur som finns i Intels Learning Series-ekosystem. Över 100 aktörer samarbetar på olika sätt för att göra Classmate PC till en bra lärplattform. Att det finns ett affärstänkande i grunden ser inte Kenneth Bodin som ett problem utan snarare som en möjlighet att skapa mer dynamik i hela projektet.

Intel har redan lanserat den tredje generationens Classmate men även om nya funktioner tillkommer allt eftersom ska all mjukvara fungera lika bra på alla modeller. Detta för att skolor inte ska bli stående med utdaterad utrustning.

Algodoo fungerar alltså bra på alla tre modeller men har optimerats för hårdvaran i den senaste Classmate-modellen. Förutom att användaren kan styra programmet via datorns tryckkänsliga skärm använder Algodoo även den inbyggda webbkameran och accelerometern för ytterligare möjlighet till interaktion. Utöver mekanik och vätskor kan användaren nu även experimentera med optiska egenskaper för att se hur ljus bryts och reflekteras i olika material.

Positiva reaktioner


Vid intervjutillfället var Kenneth Bodin och Emil Ernerfeldt nyligt hemkomna från premiärvisningen av Algodoo på utbildningsmässan BETT i London.
- De flesta vi mötte där var väldigt entusiastiska, berättar Emil Ernerfeldt som dock även påpekade att de talat med en lärare som var av uppfattningen att det inte alls ska vara roligt att lära sig saker.
- Vi tar förstås utbildning på största allvar, fyller Kenneth Bodin på, men det finns många fördelar med att kombinera lek och lärande. Att göra läxa på det här sättet kanske blir lite roligare än vanligt och det blir också mycket mer konkret än på svarta tavlan. De utvärderingsförsök vi själva gjort har visat att eleverna haft svårt att slita sig från programmet.

Algodoo kommer främst att spridas via volymförsäljningar till skolor genom några av världens största leverantörer av utbildningsmaterial, samt via de som levererar material till just Classmate PC.

Under våren släpps Algodoo även för Windows, Linux och OS X. Detta öppnar även upp för exempelvis svenska skolor att ta till sig mjukvaran då Classmate PC än så länge är en rätt okänd produkt här i landet (datorn är dock faktiskt på väg hit under våren). Algoryx tittar också på digitala distributionslösningar till enskilda kunder som vill använda mjukvaran för personligt bruk.


En kraftfull kombination. Algodoo på den senaste modellen av Classmate PC.

Utbildning kontra underhållning


Med tanke på Algodoos lekfulla karaktär kommer diskussionen inte oväntat in på möjligheten att fungera just som spel.
- Vi kunde ha gjort valet i september 2008 att ta Phun och göra det mer spelorienterat. Men vi såg att andra gick åt det hållet och valde i stället att satsa på en utbildningsplattform, berättar Kenneth Bodin men tillägger att en spelversion för konsoler fortsatt diskuteras aktivt med flera förläggare.

Även om programmet på ytan ser barnsligt och lekfullt ut på ytan blir det snabbt allvar. Den bakomliggande pedagogiken har mycket gemensamt med exempelvis Lego. Man ska enkelt och omedvetet bygga upp en naturlig grundförståelse för vad som fungerar och inte.

I och med att Algodoo tagits fram i utbildningssyfte arbetar man nu för fullt med att ta fram övningsuppgifter och paketlösningar för klassrummet. Bland annat måste det finnas ett bra lärarmaterial och tydliga mål. En helt färdig produkt inklusive ett grundläggande utbildningspaket med en genomgång av fysikens lagar väntas vara färdigställd i april. Då ska även en fungerande lärar- och elevportal stå klar.

Inledningsvis siktar man på skolungdomar mellan 7-15 år, men material kan utformas för i princip vilken målgrupp som helst.
- Förhoppningen är att Classmate PC blir populär och får bred spridning eftersom det då gör att man kan återinvestera i produkten. Vi ser gärna på Classmaten lite som en spelkonsol för utbildningsmarknaden, menar Kenneth Bodin.

Om framtiden


Målsättningen är inte helt oväntat en stor utvecklingsgrupp för att ta Algodoo ännu längre. Man har bland annat tittat på att ansluta haptiska kontrollverktyg och man avskriver heller inte möjligheten till en tredimensionell version. Något sådant skulle dock kräva en rejäl insats för att få till ett lika lättanvänt gränssnitt som i nuvarande version.

Så går du vidare:

Fakta

Algoryx Simulation AB bildades 2007 som ett avknoppningsföretag från Umeå universitet. Flera av de anställda har 10-15 års erfarenhet av simuleringsarbete och det huvudsakliga arbetet kretsar kring Agx Multiphysics, en programvara för fysiksimulering för professionellt bruk. Bland annat arbetar man nära med maskinsimulatorföretaget Oryx, även det ett gammalt avknoppningsföretag från Umeå universitet.

Algoryx grundades huvudsakligen av Kenneth Bodin, Anders Backman och Claude Lacoursiére i samarbete med Oryx. I dagsläget sysselsätter man motsvarande sju heltidsanställningar, fördelat över både heltidsanställda och timanställningar.