Processen dwm.exe har, kort sagt, till uppgift att få din dator att se bättre ut och fyller alltså ingen särskilt viktig funktion. Det är en kompositionshanterare som gör att du du kan använda 3D-effekter i Windows Vista, exempelvis transparenta fönster, livepreview av fönster i aktivitetsfältet och möjligheten att bläddra genom dina fönster på ett tredimensionellt sätt.

Det går till så att en bild av innehållet i varje fönster som är öppet sparas till en speciell plats i minnet. På det sättet kan en förhandsgranskning av vad ett fönster innehåller snabbt ske när du exempelvis bläddrar igenom dina fönster med flip3D.

Hur mycket minne processen använder beror således på hur många fönster du för tillfället har öppna, ju mer öppna fönster du har desto mer minne använder dwm.exe.

Många gånger kan det vara klokt att inaktivera dwm.exe, särskilt på lite äldre datorer.

För att bli av med processen måste du stänga av tjänsten "Desktop Window Manager Session Manager”. Det gör du genom att öppna kontrollpanelen, klicka på System och underhåll och sedan på Administrationsverktyg i botten av listan.

Dubbelklicka på Tjänster för att öppna tjänsthanteraren.

I listan som kommer upp letar du upp Desktop Window Manager Session Manager, högerklickar på den och väljer egenskaper.

Där det står startmetod väljer du Inaktiverad. Klicka sedan på Stoppa för att stoppa tjänsten.

Om du senare skulle vilja ha tillbaka tjänsten startar du den genom att gå till samma dialogruta och välja Automatiskt som startmetod.