De här två processerna gör det möjligt för Windows Media Player 11 att dela mediafiler med andra datorer på nätverket. För att andra datorer ska ha tillgång till ditt mediabibliotek även om inte Media Player är igång körs dessa två processer för sig själv.

Om du inte använder dig av den här funktionen kan du lika gärna göra dig av med de här två processerna. Enklaste sättet att göra det på är helt enkelt att stänga av funktionen i inställningarna för Media Player.

Öppna Windows Media Player och klicka på Bibliotek högst upp i fönstret och sedan på Mediedelning.

Avmarkera de båda kryssrutorna i dialogrutan som kommer upp. Är kryssrutorna redan avmarkerade kryssar du i dem, klickar på OK och avmarkerar dem sedan igen.

Du kommer nu att få upp en dialogruta som frågar dig om du vill stänga av delning för alla användare. Klicka på Ja.

Efter en omstart kommer processerna att vara borta.