Microsoft gjorde två fatala misstag under utvecklingen av Windows Vista. Det första var att för tidigt berätta om alla häftiga funktioner. Guld och gröna skogar utlovades, men vi vet att i slutändan fick många funktioner i Vista stryka på foten.

Misstag nummer två var att släppa Vista innan hårdvarutillverkare eller programutvecklare var tillräckligt förberedda. Det dröjde månader innan drivrutiner och program fungerade tillfredsställande.

Som en följd av dessa misstag har Microsoft varit mycket förteget om innehållet i Windows 7. Det var inte förrän på konferensen för professionella utvecklare i Los Angeles i slutet av oktober förra året som Microsoft för första gången offentliggjorde operativsystemet och började prata om vad det kommer att innehålla. Det som avslöjades där kommer alltså med mycket stor sannolikhet att vara en del av den slutliga versionen av Windows 7.

Fördelarna med Windows Server 2008 och 2008 R2


Windows 7 innehåller många förbättringar jämfört med Windows Vista, men framför allt i jämförelse med Windows XP. För att dra nytta av alla dessa förbättringar krävs att företaget kör Windows Server 2008 och allra helst R2.


Problemet är att Windows Server 2008 R2 släpps först 2010, medan Windows 7 väntas bli klart för leverans redan i år. Vill man vara tidigt ute och kunna dra nytta av alla de fördelar det innebär att köra Windows 7 tillsammans med Windows Server 2008 R2 får man alltså vänta ett tag, även om man under tiden kan förbereda sig genom att rulla ut klienter med Windows 7.


Visserligen behöver inte alla servrar i serverparken uppgraderas. I många fall räcker det med att endast en ny server ansluts till den redan befintliga infrastrukturen för att kunna dra nytta av de nya funktionerna i Windows 7 och Windows Server 2008 R2.


Faktum är att redan med Windows Server 2008 kan man med Windows 7 dra nytta av nya funktioner som snabbare filåtkomst och filkopieringar tack vare att smb 2 används. Både Windows Server 2008 och Windows 7 har ip v 6 aktiverat som standard, något som underlättar den framtida övergången. I Windows 7 kan du till och med hantera ip v 6-inställningarna via grupprinciper.


Bakåtkompatibelt med Vista

Något som är mycket positivt är att kompatibiliteten med Vista bibehålls – vi har under vår testperiod av Windows 7 pre-beta under en månads tid inte stött på ett enda program som det har varit problem med.

Windows Vista anses av många vara segt och inte alls så rappt som Windows XP. Det är något Microsoft vet om och därför har man fokuserat mycket på att optimera prestanda i Windows 7. Eftersom vår testversion inte innehåller alla nya funktioner, och inte ens är en betaversion ännu, har vi inte gjort några stora prestandatester. Men redan i den tidiga pre-beta vi har testat startar Windows 7 hela 16 procent snabbare än Windows Vista med exakt samma konfiguration och på samma dator. Det är möjligt bland annat tack vare att drivrutiner under starten laddas parallellt och att färre tjänster startas.

Den mest intressanta funktionen är ändå services on demand. Det innebär att tjänster startas endast då de behövs.

­Exempelvis startar tjänsten för bluetooth endast om det finns en bluetoothenhet ansluten till datorn. På liknande sätt fungerar många andra tjänster i Windows 7, och det finns olika mekanismer för att aktivera tjänster endast då dessa behövs.

Microsoft har även jobbat mycket med att optimera prestanda för solid state-hårddiskar. Utöver det har fönsterhanteraren i Windows 7 förbättrats och dess minnes­utnyttjande ökar inte oavsett hur många fönster som öppnas. På det hela taget tar Windows 7 och dess tjänster upp mindre minne än vad Windows Vista gör.

Samma hårdvarukrav som Vista

Microsoft har sagt att Windows 7 kommer att kunna köras på samma hårdvara som Windows Vista körs på i dag, fast snabbare. Exakt vilka hårdvarukraven är för Windows 7 är oklart i dagsläget, men det är uppenbart att de optimeringar som gjorts för att göra Windows 7 mindre resurskrävande slår igenom. Det märks tydligt då Windows 7 sedan länge har testkörts på ultrabärbara som ju har relativt begränsade hårdvaru­resurser.

Microsoft har satsat

en hel del på att öka stabiliteten

i Windows 7.”

Microsoft har också satsat en del på att öka stabiliteten i Windows. Bland annat finns en inbyggd korrigering för program som försöker skriva till minne som det inte allokerat. När programmet kraschat tre gånger på raken sätts skyddet in, Windows 7 lär sig hantera problemet och förebygger sedan en programkrasch. Ungefär 15 procent av alla programkrascher har tidigare skett på grund av detta, enligt Microsofts felrapporteringsdata.

Vidare placeras skrivardrivrutiner, de mest problematiska drivrutinerna, i sand­lådor där de får härja fritt utan att påverka systemets stabilitet eller att störa andra skrivare och skrivardrivrutiner. Smart.


Smidigt användargränssnitt

Som vanligt när det gäller en ny klientversion av Windows har användargränssnittet snyggats till. Det har tillkommit en del funktioner, bland annat ett par som kallas för jump lists och aero peek.

Microsoft har valt att slå samman snabbstartfältet med aktivitetsfältet, vilket gör att ikoner för program som ligger i aktivitetsfältet kan vara antingen startade eller inte startade och dessa ikoner kan nu även flyttas runt med dra- och släppteknik. Genom att högerklicka på programikonerna nere i aktivitetsfältet dyker en så kallad jump list upp. Vad listan består av beror på vilket program det är du högerklickar på. För exempelvis Word visas senaste öppnade dokument. Om du högerklickar på Internet Explorer visas favoriter, historik och rss-flöden och för Utforskaren får du se de senast öppnade och mest besökta mapparna.

Den här funktionen gör att det går mycket smidigt och snabbt att öppna dokument eller ta dig dit du vill i filsystemet. Efter att ha testkört med jump lists aktiverad under några veckors tid kan vi bara konstatera att funktionen gör att vi knappt använder startmenyn längre, utan startar det vi vill hur snabbt som helst med endast två klick.

På tal om startmenyn så finns jump lists även där och fungerar på samma sätt som i aktivitetsfältet. Om du har nålat fast Word på startmenyn och sedan för musen över ikonen flyger listan över senast öppnade dokument, nålade dokument och ofta öppnade dokument ut i startmenyns högra kolumn.

När du för musen över en programikon i aktivitetsfältet visas alla öppna fönster och instanser av programmet i en miniatyrvy. För att tydligare se vilket fönster som ska öppnas räcker det med att föra musen över ett fönster i miniatyrvyn, och på direkten visas fönstren i sin helhet i bakgrunden. Den här funktionen kallas aero peek.

Aero peek. Här ser du ett smakprov på det nya gränssnittet i Windows 7. För du musen över en ikon i aktivitetsfältet visas alla öppna fönster av programmet i miniatyr. Observera att pre-betan inte innehåller det slutliga gränssnittet, Microsoft kommer att putsa vidare på det.


Kraftfull kontroll. Med applocker i Windows 7 kan du detaljerat ställa in att du exempelvis endast vill tillåta Adobe Reader version 8.1.0 eller senare att köras på dina klientdatorer.

Större och tydligare fönster. Förutom att det finns ett stort antal nya grupprinciper att dra nytta av har det blivit överskådligare och enklare att ändra i dem. 


Fint för fildelare. Utforskaren i Windows 7 introducerar bland annat bibliotek och något som kallas för homegroup. Det sistnämnda innebär att du ansluter dina datorer i hemmanätverket till varandra och delar filer mellan dem utan problem.Överskådligt. ”Jump lists” i startmenyn (och i aktivitets­fältet) gör att du snabbt når de dokument du vill komma åt.  Dubbelt upp. Att ansluta en Windows 7-dator till flera skärmar eller till en projektor är busenkelt. Det enda du behöver trycka är Windowstangenten + P.

För- och nackdelar med användargränssnittet

 +
 • Det går otroligt snabbt att arbeta med programmen
  och hitta rätt ­fönster i det nya gränssnittet.

 • Med endast ett eller två klick når du, enligt vår
  uppskattning, 95 procent av alla program, dokument
  och webbsidor och så vidare som du arbetar med ­under
  en dag.
 -
 • Den klassiska startmenyn är borttagen. Det kan av
  vissa användare ses som en nackdel, speciellt om
  man går från Windows XP till Windows 7.

 • Det kan vara svårt att se notifieringar från ­program
  som Live ­Messenger eller ­Office Communicator
  i det nya aktivitetsfältet.Smarta bibliotek

Nytt i Windows 7 är bibliotek som samlar filer oavsett var de finns någonstans. Om du exempelvis går in i dokumentmappen så är det ett bibliotek som per standard innehåller både filer från mappen personliga dokument, men även från delade dokument. Som användare kan du sedan lägga till valfritt antal andra mappar.

Nackdelen med detta är att du lätt lägger till mappar utan att tänka dig för och till slut inte vet var filerna egentligen ligger, vilket kan göra att de i värsta fall inte kommer med vid säkerhetskopieringen.

Att slippa koppla upp sig via vpn för att få tillgång till företagets ­nätverk och resurser är något många användare önskar sig, och genom att implementera funktionen direct access får du en superb lösning på det problemet.

Med direct access räcker det att ha en fungerande internetanslutning för att kunna komma åt alla filer och andra resurser på det interna företagsnätverket. Nackdelen är att funktionen kräver att företaget kör Windows Server 2008 R2 samt att man använder ip v 6 och ipsec. (Läs mer i faktarutan på sidan 52 om fördelarna som ”äktenskapet” mellan Windows Server 2008 R2 och Windows 7 ger.)


Montera virtuella datorer

Windows 7 klarar att skapa nya, eller i filsystemet montera redan befintliga, virtuella datorer i vhd-format. Genom att sedan ändra startkonfigurationen med verktyget bcd­edit kan du ställa in så att datorn ska starta från den monterade vhd-filen i stället för det installerade operativsystemet. Prestandaförlusten ska vara runt tio procent, men Microsoft har lyckats få ned den till så lite som två procent i labbmiljö.

Användningsområdena för detta är oändliga. Det är till exempel ett utmärkt sätt att underhålla och skapa virtuella datorer samtidigt som det för utvecklare eller system­administratörer är otroligt smidigt att starta om sin dator till en helt ren installation, testa och sedan antingen spara ändringarna eller ta bort dem. Det går att ha statiska eller dynamiska diskar där du väljer om du vill spara ändringarna som görs i den virtuella miljön.

I Windows 7 har Microsoft fokuserat på att se till att den energi som datorn kräver ska hållas på ett minimum, dels för att minska elkostnaderna, dels för att öka batteri­tiden på bärbara datorer. Powercfg är ett verktyg som följer med Windows 7. Med det kan du själv analysera din dator och få förslag på inställningar för hårdvara och drivrutiner som kan minska energiåtgången och öka batteritiden.


Bättre möjlighet att arbeta offline

Att dagens mobila användare alltid vill ha tillgång till sina filer oavsett var de befinner sig är ingen nyhet. Ökade inställningsmöjligheter för offline files gör att du bland annat kan exkludera vissa filer och filtyper från att synkroniseras, exempelvis musik- och filmfiler.

En trevlig nyhet för offline files är annars att synkroniseringen sker i bakgrunden första gången en användare loggar in på en dator som han eller hon inte tidigare varit inloggad på. Det har tidigare, om användaren har mycket data, kunnat leda till lång väntan under första inloggningen. Lösningen på problemet gör både användarna och it-avdelningen mycket glada.

Vad gäller roaming profiles synkroniseras nu profilerna omedelbart i stället för vid utloggning från datorn. Det gör att du kan vara inloggad på flera datorer samtidigt utan att förlora några ändringar från endera datorn vid utloggning.


Windows 7 klarar att ­

kryptera flashminnen och externa

hårddiskar.”Windows 7 klarar också att kryptera inte bara hårddiskar utan även flashminnen och externa hårddiskar, med det som kallas bitlocker 2 go. Som administratör kan du se till att användare inte får spara till flyttbara lagringsmedia, om de inte är krypterade för att öka datasäkerheten, samtidigt som de ändå behåller friheten att få använda extern lagring.

Få saker är så omdebatterade som kontroll av användarkonto (uac), som infördes i Windows Vista. I Windows 7 läggs ytterligare inställningsnivåer till och du kan nu få uac att endast fråga om tillåtelse att installera program, medan alla ändringar av inställningar i Windows får utföras utan inblandning av uac.


Små nyheter underlättar vardagen

Windows 7 innehåller mängder med små förbättringar och nyheter. Vi gillar att vi nu kan bränna iso-filer direkt i Windows 7 och att vpn-anslutningen återsansluts automatiskt vid nätverksavbrott. Dessutom är buggen åtgärdad som gjorde att flashminnen som kopplades in i en dator krockade med nätverksenheter om dessa låg tidigt i alfabetet.

En annan liten men smidig funktion är att du kan ställa in vilken standardskrivare du vill använda beroende på vilket nätverk du är kopplat till. Det är även mycket enkelt att ansluta och växla mellan en projektor och extern skärm i Windows 7. Kul att se är att det i Windows 7 finns stöd för igenkänning av de handskrivna svenska tecknen å, ä och ö i tablet pc-funktionerna.

Allt det här är bara en bråkdel av alla nyheter. Det finns en hel uppsjö andra små nya finesser och funktioner i Windows 7.


Fräscht verktyg för grupprinciper

Förutom att det finns ett stort antal nya inställningsmöjligheter för att hantera fingeravtrycksläsare, tcp/ip-inställningar för ip v 6 samt massor med nya inställningar för offline files och Windows Defender så finns det en annan väsentlig skillnad med grupprincipshanteraren i Windows 7.

Den har fräschats upp en smula och i grunden ser den ut som i Vista, men själva fönstret där du gör de olika inställningarna har förbättras rejält. Fönstret är större och det är enkelt att lägga till egna kommentarer till en princip, men även att se hjälptexten. Det underlättar verkligen arbetet.


Snabbare och enklare att rulla ut

Windows 7 innehåller en hel del godbitar när det gäller utrullning. Till att börja med har många av utrullningsverktygen såsom imagex och pkgmgr slagits ihop till ett verktyg som heter dism, deployment image servicing and management.

Med det verktyget kan du installera drivrutiner, hotfixar och säkerhetsuppdateringar direkt i installationsmediet. Det kunde du göra även på Vista, men nu utökas funktionerna och du kan även använda utrullningsverktyget för att på ett bättre sätt hantera dina Vista-avbildningar.

Mycket intressant är att dism kan hantera virtuella datorer i vhd-format precis som wim-filer.

Vidare kan du slimma din Windows 7-­installation i storlek genom att helt enkelt utelämna alla drivrutiner och bara låta demsom verkligen behövs installeras dynamiskt. Det spar tid vid utrullning eftersom mindre data måste kopieras samtidigt som de tar upp mindre plats på hårddisken.

Om du rullar ut Windows 7 från en server som i botten kör Windows Server 2008 R2 går det snabbare tack vare multicast multiple stream transfer. Skillnaden mellan den och Windows Server 2008 är att i den senare begränsas alla klienter av den långsammaste anslutningen. Med Server 2008 R2 grupperas datorerna i olika grupper beroende på hastighet för att få så optimal utrullning som möjligt.


Inbyggt stöd för Powershell

I Windows 7 finns version två av Powershell som du kan använda i skript vid exempelvis in- eller utloggning samt vid start av datorn. Du kan även använda Powershell för att i Windows automatisera skapande och ändringar av grupprinciper.

Applocker är en vidareutveckling av de software restriction policies som fanns med redan i Windows XP. Fördelarna med applocker är att du på ett helt nytt sätt kan kontrollera vad en användare får köra. Du kan skapa enormt kraftfulla regler som styr vilka program som tillåts att köras på datorerna.

Oavsett om det är en företagsdator eller inte, använder väldigt många företags­användare sin bärbara dator för att lyssna på musik och se på film privat. Därför är det glädjande att det med Windows 7 följer i stort sett varenda codec som behövs för att spela upp videofiler i divx, xvid och andra vanliga videoformat. Det gör behovet av att installera tredjepartsprogram eller codecpaket minimalt.


TechWorlds slutsats

Windows Vista är enligt vår mening överlägset Windows XP på alla punkter utom att det är resurskrävande och segare på många områden. Med Windows 7 har Microsoft lyckats vidareutveckla funktionerna från Vista och optimera det prestandamässigt.

En stor nackdel är att många av de mest intressanta funktionerna i Windows 7 kräver att företaget kör Server 2008 R2, som kommer att släppas under 2010.

Oavsett det tar Microsoft en välbehövlig revansch med Windows 7. Även om det är långt kvar till den slutliga versionen ser vi redan nu ett snabbt, användarvänligt och funktionsrikt Windows som är en värdig ersättare till Windows Vista, men framför allt till Windows XP.

Illustration & grafik: Jonas Englund

» Så går du vidare, länkar:


Vad tycker du om Windows 7?
Det är inte längre tillåtet att rösta.

Fakta

Joakim Andersson, arbetsledare för it-avdelningen, Hörby kommun:

– Jag och ett antal av mina kolleger på it-avdelningen kör just nu en tidig release på våra arbetsstationer. Jag tycker att Windows 7 känns mycket stabilt. Även om det är ganska lång tid kvar till den slutliga versionen så ser det mycket lovande ut.

– Det som talar för att vi inför den nya klientversionen av Windows är att vi valde att inte rulla ut Vista över hela linjen, därför känns ett byte av klientoperativsystem allt mer angeläget.

Björn Johansson, system­ingenjör, Brummer & Partners:

– Windows 7 har så här långt gett ett bra intryck och har många intressanta nyheter. Men det är för tidigt att diskutera utrullning. Vistaprojektet slutfördes innan sommaren och vi har inte ännu fått några direkta krav eller önskemål från organisationen.

– Om kraven kommer är vi förberedda att införa Windows 7 på kort tid med hjälp av ­erfarenheten och processerna vi byggde upp vid införandet av Windows Vista. Vi följer utvecklingen noga.

Alf Claesson, it-chef, FB Engineering:

– Vi ser med spänning fram emot Windows 7, allra helst eftersom vi hoppar över Windows Vista på grund av programkompatibilitet.

– I vår verksamhet utför våra konsulter många tunga beräkningar och 3d-modelleringar på sina datorer. Därför behöver vi ha en stabil 64-bitarsplattform att stå på så att vi kan utnyttja mer arbetsminne än de drygt tre gigabyte som är tillgängliga på 32-bitarsplattformen.

____________________________________________________


Mikael Nyström, senior infrastructure consultant, Truesec

Vilka nyheter eller förbättringar anser du vara de viktigaste för företagen?

– Utan att fundera länge skulle jag säga att direct access och boot on vhd är viktiga funktioner för företag.

– Direct access ger en helt annan möjlighet att arbeta på distans och boot on vhd ger företagen utrullningslösningar, kiosklösningar och lösningar vi inte ens har kommit på ännu. Bortsett från alla nya ­saker i Windows 7 känns det som en rejäl uppryckning.

Vilka fördelar ser du i att byta till Windows 7 och även byta ut serverparken till Windows Server 2008, och senare även 2008 R2?

– Massor, å andra sidan beror det på från vad man byter och hur många generationers olika system man kommer att köra samtidigt. På serversidan ger Windows Server 2008 en stor fördel när man börjar titta på grupprinciper och det som kallas group policy preferences, klustrade lösningar, core server och så vidare.

– Tittar man på Server 2008 R2 får core server ett lyft då Powershell går att köra i coreläget.

Hur fungerar Windows 7 jämfört med Windows Vista eller Windows XP – är det några skillnader i prestanda, stabilitet och användarvänlighet?

– Det blir dumt att göra en jämförelse så här tidigt då alla funktioner inte ligger där ännu, men det jag har lagt märke till hittills är att det startar och stänger bra mycket snabbare.

Ser du några nackdelar eller svagheter i Windows 7? Något som saknas som borde finnas där?

– Så länge Windows 7 inte är funktionskomplett kan jag inte säga att något saknas, men jag har dumpat in en drös förslag om ändringar av funktioner om saker som jag gärna vill ha där.

Joachim Nässlander, senior specialist, Qbranch

Vilka nyheter eller förbättringar i Windows 7 anser du vara de viktigaste för företagen?

– Bitlocker för externa enheter, vilket ger företagen möjlighet att skydda till exempel externa hårddiskar och usb-minnen. Workspace är en intressant funktion för publicering av terminal services remote programs. Det integrerar de publicerade programmen i startmenyn via https, vilket gör att man som administratör slipper publicera via grupprinciper. En annan viktig sak är möjligheten att använda sig av direct access om man uppgraderar till Windows Server 2008 R2. Direct access gör att klienten alltid är uppkopplad på nätverket, oavsett var man befinner sig.

Vilka fördelar ser du i att byta till Windows 7 och även byta ut serverparken till Windows Server 2008, och senare även 2008 R2?

– De företag som valde att inte byta till Windows Vista kan nu gå direkt till Windows 7. Fördelarna om man inte väljer att uppgradera sin serverpark blir däremot få då många av nyheterna i Windows 7 samspelar med de nya funktionerna i Windows Server 2008 R2. De tre funktioner som kommer vara mest intressanta för företag är antagligen workspace, direct access och agile vpn.

Hur fungerar Windows 7 jämfört med Windows Vista eller Windows XP – är det några skillnader i prestanda, stabilitet och användarvänlighet?

– Att jämföra Windows 7 med Windows XP är som att jämföra äpplen och päron. Jämfört med Vista är det nya klientoperativsystemet betydligt snabbare och mer resurssnålt. Kontroll av användarkonto (uac), som var en av de mest illa omtyckta funktionerna i Vista, syns betydligt mindre i Windows 7.

Ser du några nackdelar eller svagheter i Windows 7? Något som saknas som borde finnas där?

– Jag har inte hittat några saker som jag ser som svagheter i Windows 7, men jag saknar alltid saker. Det jag gärna skulle se inbyggt i operativsystemet är möjligheten att montera iso-filer som virtuella enheter och stöd för att öppna till exempel rar-filer utan tredjepartsprogram.