Att göra säkerhetskopior av viktig data tillhör kanske en av de mest grundläggande säkerhetsåtgärder man kan vidta. Samtidigt kvarstår ändå risken att information trots det kan förloras om de enheter som lagrar kopiorna förstörs, eller om tjuven är framme.

Backblaze har tagit fasta på de fysiska riskerna och erbjuder molnbaserad lagring som svar på problemet. För fem dollar per månad, motsvarande drygt 40 kronor, tar molnets tjänster hand om viktiga filer via automatisk säkerhetskopiering.

Tänkt som ett extra skydd för de filer som används dagligen och som ofta förändras är kopieringen möjlig att utföra både manuellt och via schema. Alla filer krypteras också lokalt innan de skickas till molnet, där de sedan lagras krypterade och i flera versioner för ytterligare säkerhet.

Backblaze uppger även att betalande kunder får lagra en obegränsad mängd. Den som endast är nyfiken och vill prova först kan också använda molnet, men utrymmet är då begränsat till två gigabyte. En annan begränsning är att enskilda filer inte får överstiga fyra gigabyte i storlek.

De plattformar som stöds är Windows XP/Vista och Mac OS X. Mac-användare kan dock inte ladda ner den nödvändiga klienten på en gång utan måste skicka en begäran om inbjudan via e-post.

Källa: Backblaze

LÄS MER: