Saknar du plats för en fysisk serverhall, eller har du behov av rejält med beräkningskraft under en intensiv period? Hyr tjänsterna från någon annan i stället för att skaffa egen hårdvara. Begreppet cloud computing, eller molnet, handlar kort och gott om att man flyttar arbetsplatsen från lokala enheter och ut på nätet. Allt som behövs är en uppkoppling och ett kreditkort. Det är inte för inte som begreppet även kallas för it som tjänst.

Frågan är då om molnet verkligen är något för svenska företag. Leverantörerna säger förstås ja, medan it-cheferna är lite mer försiktiga. Mycket hänger på hur verksamheten ser ut. Svenska Storegate är i alla fall övertygade om att lagringen är redo för molnet.

– Många företag kör redan i dag det omvända molnet. De har alltså all lagring hos oss men gör ändringar lokalt exempelvis i Word, säger Bertil Hedén som är marknadschef på svenska Storegate och en av företagets grundare.

Han lyfter dock fram bandbredden som en eventuell bromskloss då stora mängder data innebär långa överföringstider.

"Sverige har ett bra utgångsläge för cloud computing"

Samtidigt menar Jesper Frederiksen på Google Enterprise EMEA att Sverige har ett bra utgångsläge för molnet:

– Tre saker bidrar till att det här går framåt i Sverige. Ni har hög bandbredd, programmen vävs ihop allt mer och folk har börjat vänja sig vid att arbeta uppkopplade.

Hög säkerhetsnivå


Poängen med molnbaserade lösningar är att erbjuda sådant som kunden behöver, men inte kan eller vill sköta själv. Program, lagring och beräkningskraft är några exempel. Användaren ansluter till tjänsten via internet, med eller utan webbläsare, och hanterar sina resurser oavsett var denne befinner sig. Arbetet sker i datacentren och det enda som skickas över nätet är vad som ska visas på skärmen. Trafiken sker med ssl-kryptering som arbetar mellan tcpi/ip-modellens transportlager och programlager.

Blekingebaserade Storegate började som backuptjänst men erbjuder i dag lagring för både företag och privatpersoner. Klass 3-hallar med speglade diskar för snabb återställning om något skulle inträffa reflekterar de höga kraven som ställs på den här typen av företag. Informationen nås via ssl och ser för användaren ut som om den skulle ligga lokalt på datorn.

Bertil HedenDen lagrade informationen har på serversidan även vävts ihop med en del andra tjänster, exempelvis framkallningsmöjligheter för semesterbilder. Bertil Hedén tror dock att många vill fortsätta att se lagringen separerad från de stora företagens tjänster.

– Alla är inte bekväma med att lägga sin information hos Microsoft eller Google, de vill hellre ha den i trygga Sverige. Den ska däremot enkelt kunna öppnas upp i önskat program, säger Bertil Hedén.

Trygghetsfrågor finns


Oro kring tekniken berör flera saker. Alla är exempelvis inte trygga med tanken att potentiellt känslig information hanteras av ett externt företag. I många fall är det helt emot företagets policy vilket gör lokala serverlösningar viktiga även i framtiden.

Två andra nackdelar är att man är beroende av en ständigt fungerande internetanslutning och att driftstörningar hos leverantören kan påverka den egna verksamheten i allra högsta grad, något som fjolårets haverier hos Google och Amazon påminner om. Många efterlyser även en gemensam programmodell för att underlätta migrering mellan leverantörerna.

Magnus Örnhem som är it-chef på konsultföretaget Avalon Enterprise är nöjd med tjänsterna man själva anlitar, men framhåller att användarna måste vara medvetna om vad det innebär att lägga saker i molnet.

Många aktörer och tjänster


Ett av de mest mogna programmen i dagens molnutbud är webbaserad e-post, något som bland annat Microsoft, Yahoo och Google länge erbjudit. Zoho, Google Apps och Webex Office är några stora kontorssviter i molnet och Microsoft släpper sitt webbläsarbaserade Office Web apps under 2009.

Som en av pionjärerna inom molnet erbjuder Amazon.com lösningar som virtuella privata servrar, lagring och content delivery network via egna serverparker. Salesforce.com är vida kända för sina crm-tjänster och kallar sig numera för ett renodlat cloud computing-företag.

Så fungerar cloud computing: Alla tjänster läggs i molnet där användarna kommer åt dem via sina enheter. Arbetet sköts av datacentren som därefter returnerar resultatet till användaren.

Microsoft har storskaliga planer för sin Azure-serviceplattform där bland annat SQL, Live, Sharepoint, CRM och Dotnet kan användas för att skapa program direkt för webben. En särskild Fabric Controller håller tjänsterna i Azure under samma tak medan virtualiseringsteknik separerar molnet från det lokala operativsystemet för att göra uppdateringar mer effektiva.

Microsoft tror att alla program framöver kommer att skötas i molnet och bygger flera gigantiska datacenter för att möta det växande behovet.

Snabb utveckling


Analytikerna pekar alla på att molnet är framtiden och svenska företag kan dra nytta av tjänsterna i molnet precis som många andra länder, stora som små. Då det fortfarande finns en del säkerhetsfrågor blir ändå rådet att skynda långsamt. Jesper Frederiksen är dock övertygad om att de ekonomiska fördelarna med molntjänsterna är för stora för att ignoreras.

– Utvecklingen har gått betydligt snabbare framåt än vad vi förväntade oss för 18 månader sedan, säger Jesper Frederiksen.

Huruvida Google även planerar någon dedikerad lagringstjänst vill inte Jesper Frederiksen kommentera.

På Storegate tror man att företag om ett par år inte köper några som helst program till sina nya datorer utan nöjer sig med Google Apps, Zoho eller liknande program. Det är något Microsoft antagligen hade i åtanke när de utvecklade Azure, då en bra integration mellan Windows och deras egna tjänster i molnet kan behålla användarna även framöver.

Grafik & illustration: Jonas Englund

Så går du vidare - externa länkar:

Fakta

» Se noga över vilka lokala lösningar som körs i dag och om de är kompatibla med tilltänkta program i molnet.

» Att arbeta mot molnet kräver ständig uppkoppling. Se över redundans, mobila anslutningar och hur stabil anslutningen varit tidigare.

»
En stram it-budget gör molnbaserade lösningar betydligt mer attraktiva än kostsamma serverhallar och bandbackuper i källaren.

»
Många säkerhetsfrågor är fortfarande oklara, men det innebär samtidigt att frågorna ständigt behandlas.

»
Även om nya webbprogram byggs med molnet i fokus finns ännu inget standardiserat system för att enkelt kunna byta mellan leverantörer.

Magnus ÖrnhemDå man inte var helt nöjda med den existerande e-postlösningen från sin leverantör var det läge för konsultfirman Avalon Enterprises att se över sina alternativ. Valet föll på Google Apps. Avalons it-chef Magnus Örnhem tror att it-företag absolut har stor nytta av tjänster i molnet.

– Vi tittade på konkurrerande alternativ och även en lokal Exchangelösning men kom fram till att Google Apps passade våra behov bra, med en delad kalender och stabil e-post för våra 240 anställda, säger Magnus Örnhem.

Utrullningen i september 2008 gick bra och inleddes med att användarna först fick känna på systemet en del innan man kopplade på e-posten på riktigt. Instruktioner hade också tagits fram för hur det gamla e-postsystemet skulle tömmas innan man slutligen helt växlade över till Google Apps.

– Visst var det en del intrimningsproblem med exempelvis post som hamnade i skräpposten, men så är det alltid. Det mesta jobbet gjordes på några dagar. Användarna är nöjda och vi har redan köpt fler licenser, säger Magnus Örnhem.

Just e-post anses vara den mest stabila tjänsten i molnet för närvarande men även lagring växer snabbt. Avalon har exempelvis Storegate som leverantör, även om det inte handlar om lagring av alla typer av filer.

– Allt passar inte. Det går till exempel inte att outsourca våra projektservrar, bland annat på grund av sekretesskäl, säger Magnus Örnhem.

Blir det ännu fler molntjänster för er framöver?

– Nja, visst finns det crm-tjänster riktade mot Google Apps men vi kör ett inarbetat system som fungerar bra i dag och har både affärskritiska system och dokumenthantering webbaserat. Som teknikkonsultfirma är vi så klart försiktiga med vad vi lägger ut, men det är nog mest en mognadsfråga, avslutar Magnus Örnhem.

+ Det är lätt att komma i gång med.
+ Du betalar bara för behovet.
+ Tar ingen plats.
+ Driften sköts av andra.
+ Du kommer åt allt genom en uppkoppling.

- Det är svårt att få garantier för dina data.
- Du blir beroende av en annan part.
- Säkerheten är tveksam.
- Bandbreddskrävande.
- Ingen gemensam standard finns