Netcraft har presenterat sin årliga statistik om SSL-certifikat. De giltiga uppgår nu till över en miljon. 1996 fanns det drygt 3 000 giltiga certifikat, 100 000 nåddes år 2000. Det senaste året har omkring 18 000 certifikat utfärdats.

Bland dessa är det fortfarande en ansenlig del vars certifikat är använder sig av MD5-signaturer, vilket visat sig vara behäftat med vissa säkerhetsbrister då en angripare kan skapa fejkade signaturer. I december uppgick dessa till 135 000, eller omkring fjorton procent. Den största utfärdaren av dessa är Verisign-ägda RapidSSL.

Den största utfärdaren är Verisign, genom olika dotterbolag och samarbetspartners, så som Equifax, Thawte och RSA Data Security. Dessa står tillsammans för mer än häften av alla utfärdanden. Efter kommer Go Daddy med omkring en tjugo procent, och Comodo med något färre.