För många år sedan bestämde sig Microsoft för att flytta kod som program hade gemensamt in i dll-filer. Dessa dll-filer kan inte köras på egen hand utan måste köras från ett program. Programmet som kör dll-filerna heter rundll32.exe.

I Windows Vista kan du öppna aktivitetshanteraren och titta i process-listan om du har en rundll32.exe-process igång.

Klicka på Visa i menyn och sedan på Kolumner.
Här bläddrar du ner nästan till botten och markerar Kommandorad. Klicka på OK.

Nu har en ny kolumn dykt upp i din process-hanterare; Kommandorad.

Tittar du i Kommandoradskolumnen för rundll32.exe ser du vilken dll-fil just den rundll32-processen kör.

I exemplet ovan, RUNDLL32.EXE shell32,ShellAboutA, ser vi att det är dll-filen shell32.dll som körs med argumentet ShellAboutA.

I Windows XP finns inte möjligheten att se kommandoraden för de processer som körs och man kan därför använda sig av gratisprogrammet Process Explorer.

När du laddat ner programmet öppnar du det och letar upp en rundll32-process i listan. Sedan håller du helt enkelt musen över processnamnet för att få upp en liten ruta som talar om vad rundll32-processen kör.

På länken nedan kan du läsa om hur du gör för att skapa genvägar med hjälp av rundll32.exe.