Datormoln utgör idag ett alternativ till dyra licenser och eget ägande av applikationer och infrastruktur för många företag. Detta är något som IBM tagit fasta på och som inom kort kommar att lansera en del av sin mjukvaruportfölj som tjänst via Amazons moln EC2.

Inledningsvis kommer IMB att erbjuda abonnemang på DB2, Informix Dynamic Server, Websphere Portal och Lotus Web Content Management.

På lite längre sikt kommer även administrationslösningen Tivoli att ingå, med syftet att underlätta hanteringen av molnets infrastruktur, uppger IBM.

Exakt datum för tillgänglighet har inte meddelats, utöver att det kommer att ske inom de kommande månaderna. Inte heller uppger IBM några priser. Däremot uppges det bli möjligt för kunder att föra över befintliga IBM produktlicenser till EC2 redan från start.

IDG News


LÄS MER: