Molnbegreppet och dess varianter inom it har snabbt blivit till modeord. Ett område där datormolnet också fått starkt fotfäste är inom lagring. Ett flertal företag har redan idag anlitat molnleverantörer för att själva slippa äga all infrastruktur och spara på kostnader i den dagliga hanteringen.

Men vad bör man tänka på vid en övergång till molnet? Vilka risker finns? Vad bör leverantören tillhandahålla? Fyra lagringsexperter har tänkt till om detta och tipsar om hur man kan förekomma efterklokhet:

Rebecca Wetteman, Nucleus Research:

 • Före du skriver på, skaffa dig en bild av hur lätt eller svårt det är att få ut data ur molnet
 • Ta reda på om särskilda verktyg krävs för att flytta data
 • Se till att du har kännedom om eventuella avgifter vid migrering
 • Sök specifikt efter termer i avtalet som behandlar villkor för datamigrering

Henry Baltazar, The 451 Group:

 • Fråga efter villkor som ger dig rätt att få all data placerad på en hårddisk och skickad till dig när avtalet löpt ut

Ben Woo, IDC:

 • Migrera inte den primära datalagringen. Använd istället en hybridstrategi så att den primära lagringen är snabbt åtkomlig via din egen infrastruktur
 • Ställ samma frågor om lagringsmolnets datacenter som du skulle ställt om din egen: Rutiner för säkerhetskopiering? Redundans vid strömavbrott?


Greg McGovern, Adventis Health:

 • Se till att tjänsten passar ihop med din befintliga datahanteringsstrategi
 • Försök att använda öppna filformat så långt det är möjligt
 • Genomför regelbundet övningar för att säkerställa att data kan återställas
 • Se till att du får en tjänst som passar med hur du kommer att använda dina data
 • Du bör aldrig migrera något innan du är säker på att leverantören kan ta hand om dina data på ett bättre sätt än du själv kan

IDG News

LÄS MER: