Myndigheten Datainspektionen är orolig för att den omdebatterade FRA-lagen om den blir verklighet kommer att innebära ett hot mot den personliga integriteten. Det skriver tidningen Riksdag & Departement, som har tagit del av Datainspektionens remissvar.

Datainspektionen vänder sig bland annat mot förslaget att en kontrollmyndighet ska besluta vilka så kallade ”signalbärare” som FRA ska få tillgång till. Problemet är att mängden information i en signalbärare inte definieras.

Vidare är Datainspektionen inte övertygade om att bestämmelsen om att information som skickas mellan två parter inom Sveriges gränser inte ska få avlyssnas, detta på grund av svårigheter att se var de båda parterna befinner sig. Dessutom ifrågasätts om den domstol som ska ge FRA godkännande för avlyssning är att betrakta som oberoende.

Källa: Riksdag & Departement.