Förra veckan gick moderata riksdagsmannen Karl Sigfrid och tre andra politiker ut med en debattartikel i Svenska Dagbladet. Man går i skarp kritik mot det internationella avtalet ACTA, Anti-Counterfeiting Trade Agreement, som rör handel med piratkopior. Initiativet har tagits av USA och Japan, och nu företräder kommissionen EU:s medlemsländer.

De fyra vänder sig starkt mot att förhandlingarna om avtalet sker inom stängda dörrar, och oroas för att utlandsresenärer kan tvingas lämna ifrån sig datorer, mp3-spelare och mobiltelefon för kontroll att några illegala kopior inte finns lagrade. Sigfrid och de andra pekar också på hur man på EU- och riksdagsnivå just nu diskuterar flera olika lagar mot fildelning, och att diskussionerna om ACTA innebär en parallell, men sluten, diskussion inom samma områden. Man föreslår därför att förslaget går ut på remiss innan det eventuellt beslutas om.

Undertecknare av debattartikeln är politiker ur hela det politiska lägret, förutom moderaten Karl Sigfrid rör det sig om vänsterpartisten Erik Josefsson, socialdemokraten Erik Laakso och centerpartisten Erik Hultin.

EU-kommissionens talesman i handelsfrågor, Peter Power, skriver i ett svar att de fyra har missuppfattat mycket av vad ACTA handlar om. Enligt Power handlar det om att ”lösa problemet med kriminella verksamheter i stor skala”, och att det inte finns tid för tullen att gå igenom varje enskild resenärs mp3-spelare eller dator. Vidare måste personuppgifterna skyddas varför det heller inte är önskvärt med en sådan kontroll, menar Power. Han förnekar också att förhandlingarna ska äga rum i hemlighet.