Att fildelningstjänster utgör populär källa för spridning av det mesta i digital väg är inte nytt. Däremot vållar det bekymmer när känslig information oåterkalleligt smiter ut via dessa kanaler. Senaste ”offret” denna gång är hemlighetsstämplade filer med information om de system som finns ombord på president Barack Obamas officiella helikopter.

De hemliga filerna har enligt uppgift läckt från en dator tillhörande en militärkontrakterad leverantör och upptäcktes nyligen av en tjänsteleverantör som övervakar fildelning.

Den iranska ip-adress dit en av filerna spårades, visade sig tillhöra en ”informationsinsamlare”, en person vars uppgift var att söka igenom fildelningsnätverk efter känslig information, uppger Chris Gormely, chef på Tiversa.

Den plats där filen fanns innehöll även flera andra dokument. Dessa var också hemlighetsstämplade, och blev på samma sätt en del av fildelningsnätverket när mappen, till synes av misstag, delades ut.

Den här typen av upptäckter pekar enligt säkerhetsexperter på de risker som fildelningstjänster kan innebära för företag. I normala fall låter populära fildelningsklienter som Kazaa, Limwire, Bearshare, Morpheus och Fastrack användare dela med sig av filer från utvalda mappar. Men om det slarvas med den åtkomst klienterna får på ett system, är det lätt att oavsiktligt exponera känsliga data.

IDG News

LÄS MER: