It-säkerhetsföretaget Arbor Networks har startat ett samarbete med över 100 internetleverantörer världen över för att skapa vad som påstås världens mest ambitiösa system för övervakning av internettrafik.

Baserat på det existerande systemet ATLAS, fast nu med smeknamnet ATLAS 2.0, övervakar systemet stora delar av internet och samlar in trafikdata för att analysera hur den dirigeras och hur applikationer kommunicerar.

Den tidigare versionen av övervakningssystemet användes i huvudsak för att samla in data om säkerhetsrelaterade händelser som till exempel distribuerade överbelastningsattacker.

Arbor har bestämt sig för att expandera systemet till att inte bara övervaka angrepp och liknade säkerhetrelaterad trafik, utan också samla in data om all övrig trafik, inklusive beteende hos kommunicerande applikationer.

Syftet uppges vara att hjälpa internetleverantörer med beslutsunderlag för planering av nätverkskapacitet och hantering av så kallad peer-to-peer trafik, klientsystem som bildar egna decentraliserade förbindelser.

Den uppgraderade versionen bygger på att internetleverantörerna delar med sig av trafikdata till systemet varje timma. Den mängd data som rapporteras in till ATLAS på detta sätt utgör mer än tre terabit varje sekund, uppger Arbor.

Källa: Arbor Networks

LÄS MER: