När du startar upp Windows 7 och ska logga in i så visas en jpg-bild i bakgrunden. I build 7057 av operativsystemet finns det möjlighet att byta ut den bilden mot något mer personligt, och detta utan att använda något program från tredjepart.

Det första du måste göra är att gå in i registret under HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI\Background och leta efter DWORD-värdet OEMBackground. Detta ska sättas till 1 för att aktivera funktionen. I vissa fall kan det hända att värdet inte existerar men det bör då gå att skapa på egen hand.

Den bild som du vill använda placeras i katalogen %windir%\system32\oobe\info\backgrounds och får inte vara större än 256 kilobyte. Standarnamnet för bilden är backgroundDefault.jpg och Windows 7 anpassar den automatiskt så att den passar skärmens upplösning.

Om du vill låsa bilden till ett visst format så kan du använda något av följande filnamn:

background900×1440.jpg (0.625)
background960×1280.jpg (0.75)
background1024×1280.jpg (0.8)
background1280×1024.jpg (1.25)
background1024×768.jpg (1.33-)
background1280×960.jpg (1.33-)
background1600×1200.jpg (1.33-)
background1440×900.jpg (1.6)
background1920×1200.jpg (1.6)
background1280×768.jpg (1.66-)
background1360×768.jpg (1.770833-)

Källa: Within Windows