Många företag är tveksamma till att placera delar av sin verksamhet ute på nätet. En stor del av oron grundar sig i att lämna över ansvaret för viktig information till en tredje part. Trots detta tillhandahåller svenska IS Tools ett flexibelt och dynamiskt informationssystem som redan i dag används av en rad globala storföretag med tusentals användare.

– Vi har hållit en rätt låg profil, vilket jag tror våra kunder uppskattat, berättar Magnus Håkansson, affärsutvecklingschef på IS Tools.

Enligt företaget är säkerheten inget som kunderna oroar sig för eftersom de själva får välja var plattformen ska ligga. Den kan alltså placeras antingen i ett publikt eller ett privat moln och kan även fås som prenumererad tjänst.

IS Tools så kallade paas-motor (platform as a service) är javabaserad och kräver egentligen bara en webbläsare och en uppkoppling. Applikationer skapas genom ett peka-och-klicka-system, vilket innebär att den som skapar applikationen inte behöver kunna någon programmering alls. Byggstenarna består av olika logikblock som binder ihop exempelvis de formulär och arbetsflöden som behövs i en affärsapplikation.

Plattformen fungerar med alla moderna databaser och operativsystem och ska fungera lika bra i en virtualiserad miljö som i en traditionell server. Motorn kan vid behov även flyttas helt och hållet mellan en lokal eller en så kallad hostad miljö.

– De flesta väljer dock att köra paas-motorn i en dedicerad "hostad miljö" eller på sina egna servrar och slipper på så sätt oroa sig för säkerhetsaspekterna som medföljer att lägga information i publika moln, berättar Magnus Håkansson. Kundernas data blandas alltså inte. Vi kör standard SSL, har krypterad databas och det fungerar med brandväggar och vpn.

Vad gäller rättigheter ger IS Tools accessmöjligheter ner till fältnivå med specifik tillgång för olika behörighetsnivåer och samtliga inloggningsförsök och ändringar loggas.

Angående inlåsningseffekter hävdar Magnus Håkansson att det inte är några svårigheter då man ser till att kunden har en standardiserad hantering av data records i sina databaser, så all data kan enkelt konverteras. Men han betonar samtidigt att om kunden vill byta miljö måste man förstås skapa en ny affärslogik då själva applikationen inte översättas rakt av.

It kommer i andra hand


Den tekniska lösningen har i grunden utvecklats för att underlätta föränderliga affärsprocessen i stora företag.
– Vi anser att processen hos stora företag är det viktiga, berättar Magnus Håkansson. It kommer i andra hand. Traditionella affärssystem utgår i princip från förprogrammerad logik och om inte den finns så krävs ofta specialskrivna lösningar som tar lång tid att ta fram.

IS Tools plattform har färdigbyggda logikblock som gör det möjligt att ta fram och driftsätta helt nya lösningar på två till fyra veckor, även om det skulle behöva tas fram helt nya block. Det är rejält mycket snabbare än en traditionell konsultlösning som kan ta upp till ett halvår att genomföra.

– IS Tools koncept för it-stöd är väl lämpat för tjänsteorienterade processer eller arbetsflöden, eftersom de kan förändras snabbt bara genom några streck på ett papper, berättar Magnus Håkansson. Då måste man ha ett dynamiskt it-stöd som kan anpassas till verksamheten, även med kort varsel.

Så hur flexibelt är själva systemet?
– Väldigt, men det beror mycket på vilken verksamhet företaget har, säger Magnus Håkansson. Det kan vara få användare men många moment, eller många användare enkel logik. Det ställer krav på att man som företag vet vad man behöver och framför allt hur själva processen ser ut.

Magnus Håkansson pekar på bland annat ekonomi, lager och fakturering där det inte finns någon anledning att uppfinna hjulet igen. De traditionella lösningarna är redan välpaketerade och effektiva som de är, medan de mer dynamiska processerna som kan förändras över tid är vad som lämpar sig bra för IS Tools plattform.

Lättillgänglig testmiljö


Förutom att lägga IS Tools plattformen i en egen server går det även att hyra lösningen som tjänst. Även om det är en klar minoritet som gör detta menar Magnus Håkansson att den också är väldigt praktisk som testmiljö.

En kund kan på så sätt följa byggandet av en applikation och se den köras i en extern miljö med ett antal referensanvändare, för att därefter flytta över den till sina egna servrar och policys när allt fungerar fullt ut. Själva serverkapaciteten hyr IS Tools från en lokal leverantör i Stockholm och man ligger även i startgroparna för att skaffa utrymme i USA.

Eftersom den vanliga internetuppkopplingen fungerar som carrier har användaren ett "gratis" accessnätverk. Lösningen bör därför fungera bra för utspridda arbetsgrupper.

Parallellt med att en applikation tas fram får berörd personal (vanligtvis två, tre personer) genomgå en utbildning för att hantera applikationen, något som IS Tools hävdar tar omkring tre till fem dagar.

Många företag vill av konkurrensmässiga skäl inte skylta med vilka lösningar de använder, så därför avslöjar IS Tools heller inte några närmare detaljer kring dessa. Men på företagets hemsida finns ändå några mer eller mindre anonymiserade kundexempel. Bland företagen som anlitat IS Tools finns bland annat Stora Enso, Ericsson, SCA, Sandvik och Nynas. Inte helt tokigt för ett företag som drog igång verksamheten 2003 och som i dagsläget sysselsätter drygt 45 anställda.

Om framtiden


Trots negativa tongångar på marknaden i dagsläget och alla besparingar som även påverkar it ser IS Tools mycket ljust på framtiden och anser sig vara väl positionerade jämfört med konkurrensen. Det är bland annat en allt större efterfrågan på just denna typ av it-lösningar som gör att man känner sig säkra på sin sak.
– Ökad effektivisering och produktivitet i framtagandet av it-stöd och därefter låg drift och livscykelkostnad är en paradgren för vår lösning, menar Magnus Håkansson.