De två säkerhetsföretagen Fishnet och Optenet är på gång med en gemensam säkerhetslösning som lovar leverera komplett skydd mot nätfiske, virus och spionprogram tillsammans med funktioner för webbfiltrering och skydd av p2p-förbindelser. Produkten kommer att göras tillgänglig i tjänsteform, så kallad software-as-a-service (saas).

Tanken är att företag ska få enklare en tillvaro på säkerhetssidan genom slippa spendera resurser på egen kompetens och drift av egna säkerhetslösningar. ”Det som gör saas attraktivt är att det eliminerar kraven på installation och drift av hårdvara, vilket frigör personalen från arbetsbördan och låter dem fokusera på proaktiv säkerhet istället”, uppger de två företagen i ett utlåtande.

Samtidigt är säkerhet som tjänst inte längre nytt i sig. Tidigare denna månad släppte exempelvis Cisco tre versioner av en saas-baserad produkt för e-postskydd. För omkring ett halvår sedan lanserade även PGP diskkryptering som tjänst.

IDG News

LÄS MER