Att Twitter slagit igenom på bred front bland privata bloggare och användare har nog inte undgått någon. Däremot har kanske företagsnyttan varit mer begränsad, något som Salesforce nu tänker ändra på. För kunder som abonnerar på tjänsteplattformen Service Cloud kommer man att erbjuda Twitter som ett integrerat tillägg utan extra kostnad.

Service Cloud förenar sociala nätverk, kunskapsbaser, användarsajter och kopplar till externa moln för ge företag en centraliserad åtkomst till hela sin infrastruktur.

Twitter-tillägget bygger vidare på detta. Exempelvis, menar Salesforce, kan en anställd som upptäcker att en kund har problem med ett headset i en nätdiskussion, söka igenom företagets interna kunskapsbas och skicka en hjälpande länk via twitter.

Twitter för Service Cloud befinner sig ännu i betastadiet, men förväntas vara tillgängligt från och med denna sommar.

IDG News

LÄS MER: