Post- och Telestyrelsen har lagt fram ett förslag på att domännamn innehållande ordet ”bank” bör kontrolleras innan registrering tillåts. Danny Aerts, vd på .SE, är försiktigt skeptisk och säger till TechWorld Säkerhet att ämnet varit uppe på tal tidigare.

– Diskussionerna är inte nya. Under förra året diskuterade vi frågan med PTS och Finansinspektionen. Vi sätter oss gärna med PTS igen och lyssnar på deras bedömning och bakomliggande argumentation. Skulle vi spärra teckenkombinationen ”bank” i domännamn vore vi de första i Europa att göra det, säger Danny Aerts till TechWorld Säkerhet.

Danny Aerts berättar vidare att det finns vissa domäner som av säkerhetsskäl är spärrade, det rör sig bland annat om domännamn som ftp.se och toppdomäner (så det inte går att registrera exempelvis www.no.se). Det finns dock ingen textsträng som är spärrad.

– Teckenkombinationen ”bank” kan användas av flera olika skäl. Man kan tänka sig bland annat informationsbanker eller blodbanker. Antalet domännamn med teckenkombinationen ”bank” i uppgår idag till omkring 1 700.

Det finns också en procedur för domännamnstvister. De brukar vara runt femtio per år och ta några veckor innan lösning nås.

– I höstas lämnade en svensk bank in en ansökan om tvistlösning kring en domän som påminde om bankens namn. Det slutade med att banken tilldelades domännamnet.

Konflikten rörde domänen swwedbank.se, som registrerats av ett amerikanskt företag.

Läs mer i PTS rapport.