För drygt tre år sedan påstods att cyberkriminalitet skulle omsätta mer än droghandel. Valerie McNiven, på det amerikanska finansdepartementet, menade då att den årliga omsättningen skulle uppgå till omkring 105 miljarder dollar.

Ed Amoroso, säkerhetschef på AT&T, säger nu även han att IT-relaterad brottslighet omsätter mer, och uppger att de cyberkriminella tjänar omkring en biljon dollar årligen. Det skriver The Register.

Richard Stiennon, IT-analytiker och tidigare marknadschef på Fortinet, ifrågasätter siffrorna. Som en jämförelse tas att AT&T, ett företag med 302 000 anställda, förra året gjorde en vinst på omkring 120 miljarder dollar. Cyberkriminalitet skulle alltså omsätta mer än åtta gånger så mycket. Sveriges BNP uppgår till knappt 400 miljarder dollar.

Säkerhetsföretaget Finjan har av The Register tillfrågats vad de anser om siffrorna, och de backar upp Amoroso. Som ett exempel tas hur ett enskilt nätverk som Finjan nyligen tittat på omsätter omkring 40 miljoner dollar per år, och med tanke på alla de tusentals liknande nätverk som existerar så bör den sammanlagda omsättningen uppgå till åtminstone en biljon, menar Finjan.

Källa: The Register.