Så kallat mikrobloggande, framför allt via tjänsten Twitter, är ett fenomen som växer sig allt bredare. Nu delar analysfirman Gartner med sig av sina uppfattningar gällande det nya sättet att förmedla information i en ny rapport, eftersom risken är stor att många företag tar till sig tekniken utan att tänka sig för.

I dag används Twitter som ett enkelt sätt att förmedla uppgifter till sina kunder om allt från nya erbjudanden till ett nya pressmeddelanden. Gartner föreslår dock att man bör använda tekniken med måtta för att inte mottagarna tröttnar och blir ointresserade.

Andra företag använder Twitter mer indirekt som ett sätt att förstärka ryktet för specifika individer, till exempel en vd eller visionär utvecklare. På så sätt lockas nyfikna till deras bloggar.

Twitter används även som intern informationsplattform för de egna anställda, både för att dela med sig av projektidéer och för att kolla vad andra gör för tillfället. Just detta är något Gartner särskilt varnar för, eftersom man inte kan garantera att informationen är helt säker.

Inkommande signalering är ett fjärde sätt som företag använder Twitter, vilket är en metod att fånga upp vad andra säger om företaget. På så sätt kan man dels samla ihop feedback för en ny produkt men även få förvarningar om eventuella växande problem.

Jeffrey Mann på Gartner som skrivit rapporten Four Ways in Which Enterprises are Using Twitter menar att företagens användning av Twitter bör omfattas av existerande riktlinjer för webbdeltagande för att nå en bättre säkerhetsnivå. 2011 räknar Gartner med att 80 procent av företagens sociala plattformar kommer att stödja mikrobloggande i någon form, men att de främst kommer att vara riktade till konsumenterna.

Fotnot: Twitter är en mikrobloggtjänst som tillåter att användaren postar inlägg som maximalt är 140 tecken långa. Det finns även andra sådana tjänster, exempelvis Jaiku, men Twitter är klart störst på denna marknad.

IDG News