Säkerhetsjätten Symantec har utsatts för en stöld av kunders kontokortsnummer. Det var BBC som för en vecka sedan avslöjade att de köpte uppgifterna av en person i Dehli. BBC:s kontakt hävdade att de kom från ett callcenter, och misstankar riktades då mot någon anställde på företaget e4e, call center-partners till Symantec. BBC påstår att det ska röra sig om kontokortsnummer som kunder uppgett till medarbetare callcentret som sålts vidare.

Det är endast ett mycket litet antal uppgifter som bekräftats stulits, endast tre stycken. Symantec säger i ett uttalande att de tror att det rör sig om en isolerad händelse knuten till en enskild medarbetare. Vidare säger Symantec i uttalandet att man genomfört en intern utredning men inte kommit fram till något entydigt resultat. Det aktuella callcentret är Symantec i fog med att avbryta partnerskapet med, men de ska inte bero på incidenten med kontokortsnumren. Några problem med e4e ska man inte haft tidigare.

Symantecs material har lämnats över till polisen och under utredningen är medarbetaren avstängd från tjänst.

År 2005 avslöjades en liknande affär i brittisk media, men mångdubbelt större. Det rörde sig då om tidningen The Sun som på ett liknande sätt som BBC lurat en callcentermedarbetare som sålde kontokortsnummer, men då rörde det sig om uppgifter knutna till tusen kort. Denne sa vidare att han kunde ordna fram upp mot 200 000 kortnummer per månad.

Källa: Eweek.