Under tillställningen Google Data center Efficiency Summit i Kalifornien, USA, har Google bekräftat de rykten som länge cirkulerat, nämligen att företaget ända sedan hösten 2005 använt egna containerlösningar i sina datacenter. Arbetet inleddes redan 2003, då man märkte att det började bli trångt på datacentermarknaden.

Den första anläggningen som byggdes innehöll hela 45 containrar med plats för upp till 1 160 servrar vardera, med en förbrukning på 250 kilowatt per container. Det ger en densitet på mer än 780 watt per kvadratfot.

För att hålla temperaturen på rätt nivå inuti containrarna används vattenkylning som pumpas upp via golvet, genom racken, för att därefter genom övertryck återvända till ner igen på baksidan. Själva racken är monterade i taket. Designen gör att containrarna kan fungera med en temperatur på 27 grader i de kalla gångarna.

2005 var dessa specifikationer imponerande, men står sig bra än i dag. Var denna anläggning egentligen finns avslöjas inte, men den antas höra till Google Datacenter A som ligger beläget i The Dalles, Oregon.

Google väntas lägga ut en del videoupptagningar från tillställningen inom kort, men redan nu finns en förhandstitt hos Data Center Knowledge som visar hur det ser ut inuti anläggningen. Ljudet är dock inte det bästa.

Källa: Data Center Knowledge