Under mars månad tappade Internet Explorer 0,7 procent i marknadsandelar och därmed landar webbläsaren på totalt 66,8 procent vilket är den lägsta siffran sedan Net Applications påbörjade sina mätningar för fyra år sedan. Trots att version 8 av webbläsaren nyligen lanserades så var tappet för mars aningen större än det genomsnittliga tappet för de tidigare tolv månaderna.

Tidigare data från Net Applications visar att under den vecka som Internet Explorer 8 lanserades så var det egentligen inga användare av konkurrerande webbläsare som var intresserade av att byta program. Istället var det främst användare av Internet Explorer 7 som laddade ner den nya versionen.

Under hela 2008 tappade Internet Explorer 8 procentandelar. Om den nuvarande trenden håller i sig så innebär det att marknadsandelen hamnar under 60 procent i januari 2010.

Statistiken för mars visar för övrigt att Firefox ökade med 0,3 procent medan Safari och Chrome ökade med 0,2 respektive 0,08 procent. Firefox har nu totalt 22 procent av marknaden vilket är nytt rekord.

Källa: IDG News