Double-Take Software (DTS) har förnyat sitt utbud av mjukvaror under samlingsnamnet ”Workload Optimisation Suite. Den nya produktfamiljen består av fyra mjukvaror som utgör en kombination av befintliga och nya produkter och bygger på den teknik som erhållits i samband med uppköpet av företagen Timepspring och Emboot.

DTS lanserade Virtual Recovery Assistant under förra året, en produkt som möjliggjorde förflyttning av arbeten från fysiska servrar till virtuella servrar. Nu har företaget byggt vidare på detta och lanserar DTS Move, som klarar av att migrerar mellan en godtycklig kombination av fysisk och virtuell hårdvara. Migrering kan till exempel göras mellan två fysiska maskiner eller virtuella maskiner, eller från en virtuell till en fysisk, uppger företaget.

DTS Backup är en annan mjukvara som ingår i familjen. Backup säkerhetskopierar kontinuerligt arbeten och har funktioner för att återställa data till fysiska och virtuella maskiner.

DTS Availability kompletterar Backup genom datareplikering och fail over-skydd för affärskritiska applikationer och servrar. Detta uppges ge skydd för virtualiserade arbeten som körs på Vmwares ESX eller Microsofts Hyper-V.

Den fjärde produkten i familjen är DTS Flex, som kan starta upp serverarbeten från iscsi och förvandla Windows-servrar till iscsi-lagringsnätverk.

Både DTS Move och Flex finns tillgängliga nu, medan Availability och Backup blir tillgängliga under andra kvartalet detta år. De två sistnämnda ersätter då också företagets befintliga produkter inom området.

Pris för produkterna är kopplat till antalet produktlicenser. Det går också att köpa hela familjen som ett paket. En licens som migrerar en instans i taget kostar 376 pund, motsvarande cirka 4600 kronor, uppger Ian Masters, brittisk försäljningschef på Double-Take Software. Han tillägger dock att de flesta företaget sannolikt är intresserade av att migrera maskiner i större skala än så. Priser för detta ges på begäran.

Källa: Techworld UK

LÄS MER: