Dave Marcus som ansvarar för säkerhetsforskning och kommunikation på McAfee, säger att det i genomsnitt släpps ut 0,3 gram med koldioxid för varje skräpmeddelande som skickas. Det låter kanske som löjligt lite men om man tänker på hur mycket skräppost som skickas varje år så är det desto mer skrämmande.

I en rapport som nu har släppts av McAfee finns det siffror som visar att det skickas ut ungefär 62 biljoner skräpmeddelanden under ett år, och för att hantera dessa så går det åt 33 miljarder kilowattimmar med elektricitet vilket är tillräckligt för att försörja 2,4 miljoner villor. Det utsläpp som detta genererar kan jämföras med utsläppet från 3,1 miljoner bilar som förbrukar 7,6 miljarder liter bensin.

Siffrorna har tagits fram av konsultbolaget ICF men det finns inga uppgifter i rapporten om hur man har kommit fram till uppgifterna. Även om siffrorna nu inte skulle vara helt korrekta så är det ändå lätt att tänka sig att skräpposten förbrukar mycket ström i onödan och att detta också är ett miljöproblem.

Källa: IDG News