Nano är väldigt populär för snabb åtkomst av textdokument såsom konfigurationsfiler då den är snabbare än de flesta avancerade, grafiska textredigerare.

Som standard har nano stöd för syntax highlighting för ett flertal språk, men du måste själv välja att sätta igång det. Bland de språk som finns med från början finner vi bland annat Perl, Python och C.

Definitionerna återfinns i /usr/share/nano/ och för varje språk finns en definitionsfil med regler.

$ ls /usr/share/nano/
asm.nanorc java.nanorc nanorc.nanorc python.nanorc
c.nanorc man.nanorc patch.nanorc ruby.nanorc
groff.nanorc mutt.nanorc perl.nanorc sh.nanorc
html.nanorc nano-menu.xpm pov.nanorc tex.nanorc

För att slå på syntax highlighting måste vi inkludera dessa filer i vår ~/.nanorc där ~ är vår hemmapp.

Enklaste sättet att göra det är att utföra kommandot
cat /usr/share/nano/*.nanorc >> ~/.nanorc

Du kan också redigera .nanorc manuellt för att inkludera filerna.

include ”/usr/share/nano/c.nanorc”
include “/usr/share/nano/html.nanorc”
include “/usr/share/nano/perl.nanorc”

Exemplet ovan gör det möjligt att få syntax highlighting I C, HTML samt Perl.