Fredagen bjöd inte bara på dåliga nyheter för alla fildelningsanhängare. Det är operatören Alltele som går ut med att man omedelbart följer Bahnhof i spåren och tillbakavisar Ipred-lagen. Man menar att lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och Ipred står i motsättning till varandra, och väljer då att hänvisa till den förstnämnda. Alltele skriver i ett mejl till sina kunder att för att kunna följa Ipred krävs det att man bryter mot lagen om elektronisk kommunikation, som gör gällande att operatören är ansvarig för att uppgifterna raderas.

- Det faller på sin egen orimlighet att Alltele skulle bryta mot en lag för att följa en annan. I det valet är det, helt enligt svensk tradition, omtanken om våra kunders integritet och rätt till oinskränkt nyttjande av bredbandstjänsterna som får råda, säger Allteles vd Ola Norberg.

Inga kunduppgifter som kan lämnas ut i enlighet med Ipred kommer därmed att sparas. Samtidigt går med i det av Bahnhof initierade Integrity initiative. Vad gäller annan brottslighet, som till exempel barnpornografi, så är det enligt Alltele en helt annan sak då det faller under en annan lagstiftning

- Problemet är att både den reglerande myndigheten PTS och lagstiftaren helt verkar ha tappat greppet om hur alla lagar och förordningar ger motverkande budskap. I dag ska vi följa Ipred, Lagen om Elektronisk kommunikation, personuppgiftslagen, bokföringslagen samt andra regler och förordningar, många med helt motsatta syften och bestämmelser. Låt mig citera Datainspektionens stolta devis: "Vi skyddar Din integritet i IT-samhället", avslutar vd Ola Norberg.

Alltele är enligt egna uppgifter landets femte största operatör.

Enligt uppgifter till TechWorld Säkerhet så håller ytterligare en mindre operatör på att arbeta fram en integritetspolicy som avvisar Ipred.

Uppdaterad: Även Net at once skriver under fredagen på sin webbplats att flera kunder hört av sig angående Ipred-lagen. Som en följd därav har operatören "beslutat att inte spara abonnentloggar".